Informacja o ochronie danych

Polityka prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych

W Minebea Intec dużą wagę przywiązuje się do ochrony danych osobowych. Dlatego przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, federalnej ustawy o ochronie danych oraz innych ustawowych przepisów o ochronie danych.

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Z zasady gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią te przypadki, w których z przyczyn faktycznych nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawne.

2. nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest:

Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburg, Niemcy

Telefon: +49.40.67960.303
Faks: +49.40.67960.383
E-Mail: info(at)minebea-intec.com

3. inspektor ochrony danych

Zewnętrzny inspektor ochrony danych
VUV Beratungs- und Service GmbH
Theaterstr. 55, 52062 Aachen, Niemcy
E-mail: minebea-intec.industry@unser-datenschutz.de

4. Hosting internetowy

dogado.pro GmbH
Glashütter Str. 53
01309 Drezno
Telefon: + 49.351.41887040
E-mail: info@dogado.pro

5. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania obejmujące dane osobowe, art. 6 (1) (a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (GDPR) służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, np. w ramach naszego sklepu z częściami zamiennymi, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) lit. b DS-GVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. c DS-GVO.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 (1) lit. f DS-GVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

6. bezpieczeństwo Państwa danych

Podane przez Państwa dane są chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia ich przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim. Nasze środki bezpieczeństwa są stale monitorowane i ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym i możliwościami organizacyjnymi.

 

II. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasz serwer internetowy automatycznie przechowuje dane takie jak

 • adres (URL) strony internetowej, na którą uzyskano dostęp
 • Przeglądarka i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (referer URL)
 • nazwa hosta i adres IP urządzenia, z którego odbywa się dostęp
 • Data i godzina

w plikach (pliki logowania serwera www).

Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie do ocen statystycznych oraz do ulepszania strony internetowej. Operator strony zastrzega sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na nielegalne użycie.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO.

3. Cel przetwarzania danych

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie ma miejsca w tym kontekście.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO.

4. okres przechowywania

Dane są usuwane niezwłocznie po tym, jak nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak najpóźniej po upływie 7 dni.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

III. Cookies

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Może się zdarzyć, że w niektórych obszarach naszej oferty internetowej używamy tzw. plików cookie. Cookies to małe elementy danych, które serwer internetowy może wysłać do komputera użytkownika. Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej plik cookie identyfikuje jedynie Państwa komputer. Jeśli chcą Państwo indywidualnie decydować o akceptacji lub odrzuceniu pliku cookie, można to skonfigurować za pomocą przeglądarki internetowej.

2. Podstawa prawna

Stosowanie technicznie obowiązkowych plików cookie, tzn. takich, bez których nasza strona internetowa nie funkcjonowałaby prawidłowo, opiera się na art. 6 (1) lit. f DS-GVO i służy ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie funkcjonalnej i zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty, jak również bezpieczeństwa i stabilności naszej strony internetowej , które w kontekście wyważenia interesów przeważają.

O ile chcemy stosować pliki cookie, które nie są absolutnie niezbędne do funkcjonowania tej strony internetowej i o ile nie są one objęte naszymi uzasadnionymi interesami w zakresie optymalnej prezentacji naszej oferty oraz bezpieczeństwa i stabilności naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DS-GVO, wymagamy Państwa uprzedniej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO.

Zgodę tę uzyskujemy za pośrednictwem tzw. baneru cookie, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową po raz pierwszy. Tutaj mają Państwo możliwość zezwolenia lub zakazania nam korzystania z wymienionych poniżej plików cookie. Zwracamy uwagę na to, że mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej, jeśli nie udzielą Państwo zgody na wszystkie pliki cookie, które nie są konieczne. W wyniku tego może ucierpieć również prezentacja strony internetowej.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na korzystanie z różnych plików cookies ze skutkiem na przyszłość.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na ustawienie wszystkich plików cookie, które nie są technicznie niezbędne do działania strony internetowej lub ze względów bezpieczeństwa, ze skutkiem na przyszłość, klikając ten link lub zmieniając ustawienia plików cookie. Mają Państwo również możliwość przesłania nam swojego odwołania pocztą elektroniczną na adres e-mail podany powyżej pod osobą odpowiedzialną lub do naszego inspektora ochrony danych.

3.Cel przetwarzania danych

Jakie dane są przetwarzane przez pliki cookie i w jakim celu, zależy od danego pliku cookie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod odpowiednimi usługami lub narzędziami IT w dalszej części naszych informacji o ochronie danych, które wykorzystują dany plik cookie. Szczegółowe informacje można również znaleźć w informacjach o ochronie danych lub polityce dotyczącej plików cookie poszczególnych dostawców. Z reguły może to dotyczyć następujących danych osobowych:

 • Adres IP (zwykle anonimowy)
 • strona internetowa, do której uzyskano dostęp
 • strona internetowa, z której użytkownik wszedł na stronę wywołaną na naszej stronie (referrer)
 • podstron, na które wchodzi się ze strony internetowej,
 • Czas i długość wizyty na stronie internetowej
 • Częstotliwość wizyt na stronie internetowej
 • Kolejność wyświetlania strony

4. czy oprócz administratora danych są inni odbiorcy danych osobowych?

W przypadku korzystania z usług lub narzędzi informatycznych stron trzecich, stosowane pliki cookie są zazwyczaj przechowywane i przetwarzane przez daną stronę trzecią, a te strony trzecie mogą z kolei korzystać z usługodawców, którzy pomagają im w świadczeniu usług i mogą w tym kontekście również otrzymywać dane gromadzone przez plik cookie.

 

5. czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i eliminacji

 

Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). To, jak długo są one przechowywane, możesz sprawdzić w ustawieniach plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookies i indywidualnie decydować, czy chcą je Państwo akceptować, czy też wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookies. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, jak można zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla każdej przeglądarki pod następującymi linkami: (są to przykładowe linki do wspólnych "niemieckich" ustawień przeglądarki)

Internet Explorer™: windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookie

Microsoft Edge™: support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Safari™: support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac


Chrome™: support.google.com/chrome/bin/answer.py


Firefox™ support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen


Opera™: blogs.opera.com/germany/2016/03/cookies-aktivieren-opera/

 

Jeśli pliki cookie nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookies, które umożliwiają analizę zachowania użytkownika podczas surfowania. W ten sposób mogą być przekazywane następujące dane:

 • Wprowadzone hasła wyszukiwania
 • Częstotliwość odsłon

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków ostrożności. W związku z tym nie jest już możliwe przyporządkowanie tych danych do użytkownika dzwoniącego. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Lista stosowanych plików cookies znajduje się poniżej w tabeli odnośników do plików cookies w niniejszej polityce prywatności.

Więcej informacji na temat okresu przechowywania można znaleźć w tabeli referencyjnej plików cookie.

IV. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego obsługi klienta. Dane są wprowadzane do maski wejściowej i przekazywane do nas oraz przechowywane.

Poniższe dane są zbierane w ramach procesu rejestracji poprzez formularz kontaktowy:

- Salutacja
- Nazwisko -
Adres - Adres
e-mail -
Firma

Jeśli w formularzu kontaktowym zostanie wybrana prośba "callback", zostaną zebrane również następujące dane:

- Numer telefonu

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, dane te będą również wykorzystywane do wysyłki maili.

2. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach rejestracji do obsługi klienta, kontaktu ogólnego, prośby o oddzwonienie lub kontaktu mailowego jest art. 6 (1) lit. f DS-GVO.

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest niezbędna do udostępnienia określonych treści i usług na naszej stronie internetowej, takich jak odpowiedź na zapytania klientów, działania przedumowne lub realizacja umowy. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO.

4. Okres przechowywania

Dane są blokowane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji w ramach formularza kontaktowego obsługi klienta, kontaktu ogólnego, prośby o oddzwonienie lub kontaktu e-mailowego, gdy rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie anulowana lub zmieniona.

Jeśli dane są wymagane do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, to ma to miejsce wtedy, gdy dane nie są już potrzebne do wykonania umowy. Również po zawarciu umowy może być konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, np. dla zobowiązań wynikających z prawa podatkowego. Okresy przechowywania, których należy przestrzegać, nie mogą być określone ogólnie, lecz muszą być ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Jako użytkownik masz w każdej chwili możliwość anulowania rejestracji w celu obsługi klienta, kontaktu ogólnego, prośby o oddzwonienie lub kontaktu mailowego lub zmiany zapisanych o Tobie danych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie rejestracji zostaną w takim przypadku zablokowane, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

W celu zablokowania lub usunięcia rejestracji lub zmiany danych należy wysłać e-mail na: info(at)minebea-intec.com.

 

V. Funkcje sklepu

Sklep z częściami zamiennymi

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Użytkownik ma również możliwość zarejestrowania się w naszym sklepie z częściami zamiennymi. Musi on najpierw zostać aktywowany do sklepu z częściami zamiennymi przez Minebea Intec. Poniższe dane są przechowywane w celu uproszczenia procesu zakupu w naszym sklepie z częściami zamiennymi oraz w celu późniejszej realizacji umowy:

- Nazwa
- Adres

- Numer telefonu
- Adres e-mail
- Firma
- Identyfikator podatku od sprzedaży - Dane pozycji

Podane przez Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy. Dopiero po aktywacji Twojej rejestracji będziesz mógł w pełni korzystać z naszego sklepu z częściami zamiennymi.

Dane są przekazywane osobom trzecim tylko w wyjątkowych przypadkach firmie transportowej zleconej przez nas do dostarczenia towaru oraz naszemu doradcy podatkowemu w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

2. Podstawa prawna

Jeśli rejestracja służy wypełnieniu umowy lub realizacji działań przedumownych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji działań przedumownych i zawarcia umowy sprzedaży.

4. Okres przechowywania

Dane są blokowane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Jeśli dane są wymagane do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, dane zostaną zablokowane, gdy nie będą już potrzebne do wykonania umowy. Również po zawarciu umowy może być konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, np. w przypadku zobowiązań wynikających z prawa podatkowego. Okresy przechowywania, których należy przestrzegać, nie mogą być określone ogólnie, lecz muszą być ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Jako użytkownik masz możliwość w każdej chwili zrezygnować z rejestracji w Sklepie z częściami zamiennymi lub zlecić zmianę zapisanych o Tobie danych. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie rejestracji zostaną w takim przypadku zablokowane, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

W celu zablokowania lub usunięcia rejestracji lub zmiany danych należy wysłać e-mail na: eshop(at)minebea-intec.com

 

Sklep z ogniwami obciążeniowymi

1. opis i zakres przetwarzania danych

Użytkownicy mają możliwość na naszej stronie internetowej zarejestrować się w naszym sklepie z częściami zamiennymi i wysłać zapytanie o zamówienie. Po rejestracji użytkownik musi zostać aktywowany dla sklepu z częściami zamiennymi Minebea Intec. Poniższe dane są przechowywane w celu uproszczenia procesu zakupów w naszym sklepie z częściami zamiennymi oraz w celu późniejszego przetwarzania umów:

- Nazwa
- Adres

- Numer telefonu
- Adres e-mail
- Firma
- NIP

- Dane dotyczące artykułu

Podane przez Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy. Dopiero po aktywacji rejestracji będą Państwo mogli w pełni korzystać z naszego sklepu z urządzeniami obciążeniowymi.

Dane są przekazywane osobom trzecim tylko w wyjątkowych przypadkach firmie transportowej zleconej przez nas do dostarczenia towaru oraz naszemu doradcy podatkowemu w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

2. podstawa prawna

Jeśli rejestracja służy wypełnieniu umowy lub realizacji działań przedumownych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO.

3. cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji działań przedumownych i zawarcia umowy sprzedaży.

4. okres przechowywania

Dane są blokowane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Jeśli dane są wymagane do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, dane zostaną zablokowane, gdy nie będą już potrzebne do wykonania umowy. Również po zawarciu umowy może być konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, np. w przypadku zobowiązań wynikających z prawa podatkowego. Okresy przechowywania, których należy przestrzegać, nie mogą być określone ogólnie, lecz muszą być ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

Jako użytkownik masz możliwość w każdej chwili zrezygnować z rejestracji w Sklepie z częściami zamiennymi lub zlecić zmianę zapisanych o Tobie danych. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie rejestracji zostaną w takim przypadku zablokowane, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

W celu zablokowania lub usunięcia rejestracji lub zmiany danych należy wysłać e-mail na: eshop(at)minebea-intec.com

VI. Biuletyn informacyjny

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Mają Państwo możliwość zapisania się na nasz bezpłatny newsletter za pośrednictwem naszej strony internetowej. W tym celu potrzebujemy Twojej deklaracji, że zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Podczas subskrypcji newslettera przekazywane są nam dane z maski wprowadzania danych.

Podczas rejestracji do newslettera zbierane są następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Nazwisko
 • Tytuł
 • Kraj
 • Główne zainteresowania

Ponadto dane dotyczące Państwa zachowania, takie jak otwarcie newslettera i współczynnik klikalności, są gromadzone w celu przeprowadzenia anonimowej procedury oceny statystycznej.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po zapisaniu się przez użytkownika do newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną dla procedury anonimowej oceny statystycznej w związku z subskrypcją newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO i § 15 ust. 3 TMG.

3. Cel przetwarzania danych

Zbieranie adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania newslettera. Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług lub używanego adresu e-mail. Nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO w ramach procedury anonimowej oceny statystycznej polega na optymalizacji naszej oferty newslettera.

4. okres przechowywania

Twój adres e-mail zostanie zablokowany, gdy tylko nie będzie już potrzebny do osiągnięcia celu, dla którego został zgromadzony.  Ma to miejsce w przypadku rezygnacji z otrzymywania newslettera. Po rezygnacji z newslettera Państwa adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z listy odbiorców. Dotyczy to również pozostałych danych zebranych w ramach rejestracji do newslettera.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdym newsletterze znajdziesz odpowiedni przycisk rezygnacji z subskrypcji. Spowoduje to zakończenie zgody na wysyłanie przez Minebea Intec newslettera.

Umożliwia to również cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji.

VII. Ogólne informacje o przekazywaniu danych do USA w przypadku korzystania z usług poprawiających funkcjonalność, statystyki i analizy internetowe na naszych stronach:

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 lipca 2020 roku (sprawa C-311/18 "Schrems II"), USA należy zakwalifikować jako państwo o niewystarczającym poziomie ochrony danych osobowych według standardów UE. Za niewystarczający ETS uznaje w szczególności brak skutecznej ochrony prawnej osób, których dane dotyczą. Oznacza to, że w szczególności istnieje ryzyko, że Twoje dane jako zainteresowanego gościa strony internetowej mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitoringu w związku z wykorzystaniem plików cookies, przy czym nie przysługują Ci żadne środki prawne przeciwko temu.

Dopóki Komisja UE nie wyda decyzji o adekwatności, która zaświadczy, że USA posiadają poziom ochrony danych odpowiedni dla UE, lub dopóki nie zostanie zawarta odpowiednia umowa między UE a USA, dopóty przy każdym przekazie danych do USA pozostaje pewien stopień niepewności prawnej, który możemy ograniczyć wszelkimi możliwymi środkami, ale ostatecznie nie możemy go całkowicie wyeliminować. Z tego powodu pozostawiamy Państwu jako zainteresowanemu użytkownikowi decyzję, czy Państwa dane mogą być przekazywane dostawcom lub usługom, w przypadku których nie możemy wykluczyć z całkowitą pewnością możliwości przekazania danych do USA lub dostępu do nich z USA. I tak z góry prosimy o zgodę na korzystanie przez nas z tych usług z potencjalnym odniesieniem do państwa trzeciego, ponieważ wykorzystują one również pliki cookie i podobne technologie, które prowadzą do zasadniczej konieczności uzyskania zgody na te usługi. Ponieważ korzystanie z tych usług i dostawców jest nierozerwalnie związane z możliwością transferu danych do USA, któremu nie możemy zapobiec, mogą Państwo również zezwolić nam na korzystanie z nich tylko pod tym założeniem. Z tego względu transfer danych i ich przetwarzanie w tym miejscu opieramy wyjątkowo na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a DS-GVO. Odbywa się to poprzez odpowiednią adnotację o przekazywaniu danych do krajów trzecich i Państwa wyraźną zgodę w ramach naszego baneru cookies, ponieważ korzystanie z tych usług jest nierozerwalnie związane z możliwością przekazywania danych do USA.

Jeśli chcą Państwo zapobiec przekazywaniu Państwa danych do USA, prosimy o nieudzielanie nam zgody na korzystanie z usług lub usługodawców, w przypadku których nie możemy tego zagwarantować. Odpowiednią wskazówkę na ten temat znajdą Państwo w prezentacji danych usług i dostawców w ramach niniejszej informacji o ochronie danych.

Usługa Google

 • Google (Universal) Analytics
 • Reklamy Google
 • Google Remarketing
 • Podwójne kliknięcie
 • Mapy Google
 • Google reCAPTCHA
 • Google Tag Manager

Informacja ta dotyczy w szczególności wszystkich usług internetowych, z których korzystamy na naszej stronie internetowej, a które są oferowane przez Google:

Jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługi mogą być świadczone przez Google Ireland Ltd ("Google"), spółkę założoną i zorganizowaną zgodnie z prawem Irlandii (numer rejestracyjny: 368047) z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aktualny wyciąg z warunków użytkowania oraz wyjaśnienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w Google pod adresem

https://policies.google.com/privacy?

https://policies.google.com/terms

Ponieważ Google prowadzi serwery na całym świecie, nie można wykluczyć, że dane osobowe nadal będą przekazywane do Google LLC, która ma siedzibę w USA. Może to być związane z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych. W razie potrzeby Google opiera się na standardowych klauzulach umownych dotyczących przekazywania danych do państw trzecich. Więcej informacji na temat ram prawnych Google dotyczących przekazywania danych do krajów trzecich można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de.

VIII. pliki cookies do celów statystycznych, marketingowych i reklamowych

1. Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google (www.google.de), w celu analizy strony internetowej. Proszę zwrócić uwagę również na nasze ogólne informacje dotyczące korzystania z usług Google.

Google Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak pliki cookie. Automatycznie zebrane informacje o korzystaniu przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i na całym świecie i tam przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie, adres IP jest skracany przed przekazaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google, chyba że podczas korzystania z naszej strony internetowej są Państwo zalogowani za pomocą swojego konta Google. Zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte po zakończeniu celu i wykorzystania przez nas Google Analytics.

Aby móc analizować tę stronę internetową za pomocą Google Analytics, potrzebujemy Państwa zgody (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DS-GVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odmowy udzielenia zgody nie dojdzie do przetwarzania danych w opisanym powyżej zakresie.

1.1 Google Signals

W Google Analytics używamy również rozszerzenia technicznego "Google Signals", które umożliwia śledzenie na różnych urządzeniach. Aktualizuje to istniejące funkcje Google Analytics (raporty reklamowe, remarketing, raporty z różnych urządzeń oraz raporty dotyczące zainteresowań i cech demograficznych) w celu uzyskania zagregowanych i zanonimizowanych danych od użytkownika. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy użytkownik zalogował się do usługi Google podczas odwiedzania witryny i jednocześnie aktywował opcję "spersonalizowanej reklamy" w ustawieniach konta Google.

Oznacza to, że dane użytkownika są analizowane na różnych urządzeniach z tą funkcją. Aktywując sygnały Google, dane są gromadzone i łączone z kontem Google. Umożliwia to na przykład Google rozpoznanie, kiedy użytkownik przegląda naszą witrynę za pośrednictwem smartfona, a następnie ponownie uzyskuje do niej dostęp za pośrednictwem laptopa. Dzięki aktywacji sygnałów Google możemy uruchamiać kampanie remarketingowe na różnych urządzeniach, które w przeciwnym razie nie byłyby możliwe w tej formie. Remarketing oznacza, że możemy również wyświetlać naszą ofertę na innych stronach.

W Google Analytics sygnały Google zbierają również inne dane odwiedzających, takie jak lokalizacja, historia wyszukiwania, historia YouTube i dane o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Daje nam to lepsze raporty reklamowe od Google i bardziej przydatne informacje o zainteresowaniach i danych demograficznych użytkownika. Obejmuje to wiek użytkownika, język, którym się posługuje, miejsce zamieszkania lub płeć. Ponadto dodawane są również kryteria społeczne, takie jak zawód, stan cywilny lub dochód. Wszystkie te cechy pomagają Google Analytics i Google Signals definiować grupy osób lub grupy docelowe.

Wreszcie, raporty pomagają nam również lepiej ocenić zachowanie użytkownika, jego życzenia i zainteresowania. Pozwala nam to optymalizować i dostosowywać nasze produkty do potrzeb użytkowników. Dane te są przechowywane przez Google Signals w Analytics przez maksymalnie 26 miesięcy. Należy pamiętać, że gromadzenie tych danych ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik zezwolił na spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google. Są to zawsze dane zagregowane i anonimowe, a nie dane poszczególnych osób.

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z "Sygnałów Google", może wyłączyć opcję "spersonalizowanej reklamy" w ustawieniach konta Google.

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe.

2. reklamy google

Korzystamy z oferty konwersji Google Ads, aby za pomocą nośników reklamowych (tzw. Google Ads) zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych kampanii reklamowych możemy określić, jak skuteczne są poszczególne środki reklamowe. W ten sposób realizujemy interes polegający na pokazywaniu Państwu interesujących Państwa reklam, uczynieniu naszej strony internetowej bardziej interesującą dla Państwa i osiągnięciu sprawiedliwej kalkulacji kosztów reklamy. Reklamy te są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych "ad serwerów". W tym celu stosujemy pliki cookie serwerów reklam, które mogą być wykorzystywane do pomiaru pewnych parametrów służących do pomiaru sukcesu, takich jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia przez użytkowników. Jeśli użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads przechowuje plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Te pliki cookie zwykle tracą ważność po 30 dniach i nie są przeznaczone do identyfikacji użytkownika osobiście. Unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na jedno umieszczenie (częstotliwość), ostatnie wrażenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu) oraz informacje opt-out (oznaczające, że użytkownik nie chce być już adresowany) są zwykle przechowywane jako wartości analityczne dla tego pliku cookie.

Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony witryny klienta Ads, a zapisany na jego komputerze plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta Ads przypisany jest inny plik cookie. Dlatego nie można śledzić plików cookie na stronach internetowych klientów Ads. My sami nie zbieramy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Otrzymujemy jedynie oceny statystyczne od Google. Dzięki tym ocenom możemy rozpoznać, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych innych danych z tytułu korzystania ze środków reklamowych; w szczególności nie możemy na podstawie tych informacji identyfikować użytkowników.

Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez integrację Ads Conversion, Google otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli na reklamę od nas. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się, możliwe jest, że usługodawca uzyska i zapisze Państwa adres IP.

3. remarketing

Korzystamy z funkcji remarketingu w ramach usługi Google Ads. Dzięki funkcji remarketingu możemy prezentować użytkownikom naszej strony internetowej reklamy na podstawie ich zainteresowań na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google lub na YouTube, tzw. "Google Ads" lub na innych stronach internetowych). W tym celu analizowane są interakcje użytkowników na naszej stronie internetowej, np. jakie oferty interesowały użytkownika, aby móc wyświetlać użytkownikom ukierunkowane reklamy na innych stronach internetowych również po ich odwiedzeniu naszej strony internetowej. W tym celu Google przechowuje numer w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub strony internetowe w sieci wyświetlania Google. Numer ten, znany jako "cookie", służy do rejestrowania wizyt tych użytkowników. Numer ten służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na konkretnym urządzeniu końcowym, a nie do identyfikacji osoby; dane osobowe nie są przechowywane.

Mogą Państwo zapobiec uczestnictwu w tym procesie śledzenia na różne sposoby: a) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, w szczególności zablokowanie plików cookie stron trzecich spowoduje, że nie będą Państwo otrzymywać reklam od dostawców zewnętrznych; b) poprzez zainstalowanie wtyczki udostępnionej przez Google pod następującym linkiem: www.google.com/settings/ads/plugin; c) poprzez dezaktywację reklam opartych na zainteresowaniach dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacji "About Ads" pod linkiem

http://www.aboutads.info/choices,

przy czym ustawienie to zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie; d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internetexplorer lub Google Chrome pod linkiem www.google.com/settings/ads/plugin, e) poprzez odpowiednie ustawienie plików cookie. Należy pamiętać, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie.

4. doubleClick

Ta strona korzysta z plików cookies Google DoubleClick (floodlight). Doubleclick jest usługą świadczoną przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika. Służą one do oceny korzystania z tej strony internetowej. Zebrane dane są analizowane wyłącznie w celach statystycznych i w formie anonimowej. W tym procesie przeglądarce użytkownika przypisywany jest pseudonimowy numer identyfikacyjny (ID). Pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych. Możesz zapobiec stosowaniu plików cookie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem w pozycji Rozszerzenie dezaktywujące DoubleClick. Alternatywnie można dezaktywować pliki cookie DoubleClick na stronie Digital Advertising pod następującym linkiem.

5. aumago

Nasza firma współpracuje z Aumago GmbH ("Aumago"), Berlin, marketerem grup docelowych. Aumago używa tzw. cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane w przeglądarce komputera. Zbierane są pseudonimowe dane użytkowe w postaci identyfikatorów cookies i identyfikatorów reklamowych. Ponadto mogą być stosowane tzw. web beacons (niewidoczne grafiki). O ile zbierane są adresy IP, są one przechowywane anonimowo poprzez usunięcie ostatniego bloku numerów. Na podstawie zachowania użytkownika podczas surfowania (np. odwiedzane strony internetowe, kategorie, strony produktów, przeczytane treści), Aumago podejrzewa zainteresowanie konkretną branżą B2B lub tematem i wykorzystuje te informacje w imieniu naszej firmy, aby serwować tym użytkownikom ukierunkowane, oparte na wykorzystaniu reklamy online w Internecie. W tym zakresie pliki cookie mogą być synchronizowane z innymi platformami technologicznymi poprzez tzw. dopasowanie plików cookie. Pliki cookie to albo pliki cookie Aumago, albo pliki cookie dostawców usług, z których korzysta Aumago, takich jak The ADEX GmbH lub B2B Media Group EMEA GmbH. Użytkownik może w każdej chwili zadeklarować swoją rezygnację, a tym samym sprzeciw wobec danego śledzenia plików cookie. W tym celu ustawia się tzw. plik cookie opt-out. Plik cookie opt-out wymaga, aby ustawienie w przeglądarce nie uniemożliwiało przechowywania plików cookie lub usuwa plik cookie. Po usunięciu pliku cookie opt-out użytkownik musi ponownie zgłosić sprzeciw. Alternatywnie użytkownik może usunąć pliki cookie bezpośrednio w przeglądarce, ustawić ustawienia przeglądarki na "Do-not-track" od początku lub zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie tutaj. Jeśli użytkownik chciałby uzyskać informacje na temat informacji przechowywanych w plikach cookie, powinien wysłać identyfikator pliku cookie do Aumago GmbH, Savignyplatz 9/10, 10623 Berlin lub na adres privacy@aumago.com. Informacje o ochronie danych osobowych Aumago oraz o przekazywaniu danych przez państwa trzecie można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.aumago.com/datenschutz/

6. hubspot

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Hubspot do naszych działań marketingowych online. Jest to zintegrowane oprogramowanie, które wykorzystujemy do objęcia różnych aspektów naszego marketingu online, np. do następujących celów:  
- Zarządzanie treścią (blog),
- Publikowanie i raportowanie mediów społecznościowych,
- Raportowanie (np. źródła ruchu, trafienia, itp. ...),
- Landing pages i formularze kontaktowe.

Korzystamy ze zintegrowanego oprogramowania, aby umożliwić technicznie bezbłędną komunikację z Państwem oraz dla naszej działalności online. Nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) niemieckiej ustawy o ochronie danych (DS-GVO), który stanowi podstawę prawną korzystania z Hubspot, opiera się na nienagannej technicznie komunikacji z użytkownikiem. W przypadku śledzenia w ramach naszych działań marketingowych podstawa prawna opiera się na art. 6 (1) lit. a, w tym sensie, że w ramach baneru cookie udzielasz nam zgody. Możesz odmówić stosowania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Ponadto podstawą prawną może być zainicjowanie lub zawarcie umowy, jeśli komunikacja jest ukierunkowana na zakup naszych produktów (art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO).

Usługi Hubspot są oferowane przez dostawcę ze Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tak zwanym "państwie trzecim". Korzystamy z Hubspot na podstawie standardowych klauzul umownych UE. Zakres gromadzenia i przechowywania danych przez Hubspot oraz polityka prywatności Hubspot znajdują się na stronie https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Przetwarzamy Państwa dane tylko tak długo, jak długo jest to potrzebne do osiągnięcia wyżej wymienionego celu. W niniejszym przypadku oznacza to zasadniczo do końca komunikacji z Państwem, chyba że dane są wymagane poza tym do wypełnienia zobowiązań umownych lub istnieje prawny obowiązek przechowywania danych poza tym momentem. Okres przechowywania technicznie zbędnych plików cookie, patrz powyżej w punkcie III. pliki cookie.

7. LinkedIn Insight Tag

Ta strona internetowa wykorzystuje Insight Tag od LinkedIn. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Za pomocą LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana w serwisie LinkedIn, możemy między innymi analizować kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizacja, branża i stanowisko) osób odwiedzających naszą stronę internetową, a tym samym lepiej dopasować naszą stronę do odpowiednich grup docelowych. Ponadto możemy wykorzystać LinkedIn Insight Tags do pomiaru, czy osoby odwiedzające nasze strony internetowe dokonują zakupu lub podejmują inne działania (pomiar konwersji). Pomiar konwersji może być również przeprowadzony na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargetingu, która umożliwia nam wyświetlanie ukierunkowanych reklam poza witryną osobom odwiedzającym naszą stronę internetową, przy czym według LinkedIn nie dochodzi do identyfikacji adresata reklamy. Sam LinkedIn gromadzi również tzw. pliki dziennika (adres URL, adres URL odsyłającego, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są wykorzystywane do dotarcia do członków LinkedIn na różnych urządzeniach) haszowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe spseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni. Dane zebrane przez LinkedIn nie mogą być przypisane do konkretnych osób przez nas jako operatora strony internetowej.

Wraz z LinkedIn jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych w związku z naszym profilem firmowym, w szczególności w związku z funkcją "Insights", zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), art. 4 nr 7 GDPR.

Korzystanie z LinkedIn Insights odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. W tym celu zażądano odpowiedniej zgody w ramach baneru zgody na pliki cookie. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

LinkedIn przechowuje również dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową na serwerach w USA i wykorzystuje je w kontekście własnych działań reklamowych. Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

i www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1343190

Pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out można wyrazić sprzeciw wobec analizy zachowań użytkowników i reklamy ukierunkowanej przez LinkedIn.

Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta. Aby zapobiec powiązaniu przez LinkedIn danych zgromadzonych na naszej stronie internetowej z kontem LinkedIn, należy wylogować się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

IX. Funkcjonalne pliki cookies i pliki cookies zwiększające funkcjonalność

1. mapy google

Ta strona internetowa korzysta z usługi mapowej Google Maps poprzez API. Prosimy również o zapoznanie się z naszymi ogólnymi informacjami dotyczącymi korzystania z usług Google.

Aby móc korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Mapy Google są wykorzystywane, aby ułatwić odnalezienie miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej.

Jeśli korzystasz z usługi Google Maps, klikając na nią, Google zbiera i zapisuje Twoje dane. Przed skorzystaniem z usługi mapowej należy poinformować się o rodzaju i zakresie gromadzonych tam danych oraz o dalszym ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez Google jako dostawcę usługi mapowej, a także o przysługujących Państwu prawach i możliwościach ustawień w zakresie ochrony prywatności, z którymi można zapoznać się w polityce prywatności Google https://policies.google.com/privacy.

Usługa mapowa uruchamiana jest poprzez aktywne działanie osoby odwiedzającej stronę internetową i jest przez nas traktowana jako zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DS-GVO na przekazywanie danych do Google.

2. Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA to usługa firmy Google, która umożliwia operatorom stron internetowych sprawdzenie, czy użytkownik na ich stronie jest człowiekiem czy botem. Prosimy również o zapoznanie się z naszymi ogólnymi informacjami dotyczącymi korzystania z usług Google.

Zastosowanie reCAPTCHA ma na celu zapewnienie, że żadne boty nie wchodzą w automatyczną interakcję na stronie internetowej, a tym samym chroni poszczególne strony internetowe przed oprogramowaniem spamowym i nadużyciami ze strony nie-ludzi.

W przypadku klasycznych captchas, odwiedzający stronę musi rozwiązać drobne zadania, które są łatwe dla ludzi, ale wiążą się ze znaczną trudnością dla maszyn (np. zagadki obrazkowe lub wpisanie wyświetlonego tekstu w pole). Dzięki No CATCHA reCAPTCHA nie ma potrzeby rozwiązywania zagadek. Narzędzie wykorzystuje nowoczesne techniki ryzyka, aby odróżnić ludzi od robotów. Tutaj odwiedzający musi jedynie zaznaczyć pole tekstowe "Nie jestem robotem" lub z Invisible reCAPTCHA również nie ma takiej potrzeby. Z reCAPTCHA, element JavaScript jest zintegrowany z kodem źródłowym, a następnie narzędzie działa w tle i analizuje zachowanie użytkownika. Na podstawie tych działań użytkownika oprogramowanie oblicza tak zwany wynik captcha. Na podstawie tego wyniku Google oblicza prawdopodobieństwo, że odwiedzający jest człowiekiem jeszcze przed wprowadzeniem captcha. Captcha są generalnie stosowane, gdy boty mogłyby manipulować lub nadużywać pewnych działań (takich jak rejestracje, ankiety itp.).

reCAPTCHA zbiera dane osobowe od osób odwiedzających stronę internetową w celu ustalenia, czy działania na odwiedzanej stronie są działaniami człowieka. Adres IP i inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA są przesyłane do Google. Oprócz danych logowania może to być na przykład zachowanie myszy i klawiatury oraz obiekty Javascript. Według Google adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google, chyba że odwiedzający jest zalogowany na swoim koncie Google podczas korzystania z reCAPTCHA. Najpierw algorytm reCAPTCHA sprawdza, czy pliki cookie Google z innych usług Google są już umieszczone w przeglądarce odwiedzającego. Następnie reCAPTCHA umieszcza w przeglądarce dodatkowy plik cookie.

Wraz z integracją usługi Google reCAPTCHA na naszej stronie internetowej, Państwa dane zostaną pobrane i zapisane przez Google. Ponieważ nie możemy zapobiec rozpoczęciu przez Google gromadzenia i przetwarzania danych przed udzieleniem przez Państwa odpowiedzi na zapytanie reCAPTCHA, w ramach naszego zapytania o zgodę na korzystanie z usługi Google reCAPTCHA prosimy również o wyrażenie zgody na stosowanie plików cookie. Skrypt reCAPTCHA zostanie załadowany tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Zwracamy uwagę, że ze względów bezpieczeństwa możemy zaoferować naszą usługę, w której zintegrowana jest funkcja reCAPTCHA, tylko wtedy, gdy odpowiesz na zapytanie reCAPTCHA. Jeśli nie życzysz sobie tego, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (podaj adres e-mail).

Informacje o rodzaju i zakresie gromadzenia danych przez Google podczas korzystania z reCAPTCHA oraz o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Google jako dostawcę usługi, a także o prawach użytkownika i możliwościach ustawień w celu ochrony prywatności znajdują się w polityce prywatności Google policies.google.com/privacy.

Aby móc zabezpieczyć tę stronę internetową za pomocą Google reCAPTCHA, potrzebujemy Państwa zgody (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DS-GVO), dlatego w ramach wspomnianego wyżej żądania plików cookie prosimy również o zgodę na stosowanie plików cookie w celach funkcjonalnych, statystycznych i marketingowych.

3. menedżer tagów google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Tag Manager. Google Tag Manager jest usługą firmy Google Inc ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prosimy również o zapoznanie się z naszymi ogólnymi informacjami dotyczącymi korzystania z usług Google.

Google Tag Manager umożliwia nam zintegrowanie różnych kodów i usług na naszej stronie internetowej w uporządkowany i uproszczony sposób. Google Tag Manager implementuje tagi lub "wyzwala" wbudowane tagi. Gdy tag jest wyzwalany, Google może zbierać i przetwarzać informacje (w tym dane osobowe). Nie można wykluczyć, że Google przekazuje te informacje również na serwer w kraju trzecim.

W szczególności następujące dane osobowe są przetwarzane przez Google Tag Manager:

 • Identyfikatory internetowe (w tym identyfikatory plików cookie)
 • Adres IP

Ponadto bardziej szczegółowe informacje na temat Google Tag Manager można znaleźć na stronie internetowej www.google.de/tagmanager/use-policy.html oraz na stronie

https://policies.google.com/privacy?hl=de w sekcji "Informacje, które otrzymujemy na podstawie korzystania przez Państwa z naszych usług".

Ponadto zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zleceń w zakresie korzystania z Google Tag Manager (art. 28 DS-GVO). Google przetwarza dane na nasze zlecenie w celu uruchomienia zapisanych tagów i wyświetlenia usług na naszej stronie internetowej. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Jeśli dezaktywowali Państwo poszczególne usługi śledzenia (np. poprzez ustawienie pliku cookie opt-out), dezaktywacja ta pozostaje w mocy dla wszystkich dotkniętych nią tagów śledzenia zintegrowanych przez Google Tag Manager. Poprzez integrację Google Tag Managera chcemy ułatwić i wyjaśnić integrację różnych usług, skrócić czasy ładowania różnych usług, a tym samym zminimalizować nasze nakłady na utrzymanie oraz obciążenie strony internetowej i serwera, jak również obciążenie ruchu. Google ma również uzasadniony interes w zgromadzonych danych (osobowych) w celu poprawy własnych usług.

Aby móc optymalizować tę stronę internetową za pomocą Google Tag Manager, potrzebujemy Państwa zgody (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DS-GVO).

Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia wysyłania wszystkich znaczników Google Tag Manager, np. jeśli wyraził już zgodę na korzystanie z tego pliku cookie, ale nie chce go już otrzymywać. W tym celu należy po prostu kliknąć na ten link opt-out, aby umieścić plik cookie opt-out Google Tag Manager w przeglądarce. Można również po prostu nie wyrazić wymaganej zgody na funkcjonalne pliki cookie.

4. myFonts

Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu czcionek internetowych MyFonts. Dostawcą usługi jest amerykańska firma Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA.

MyFonts przetwarza dane również w USA, między innymi w innych krajach. Zwracamy uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych. MyFonts stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE jako podstawę przetwarzania danych z odbiorcami w krajach trzecich. Klauzule te zobowiązują MyFonts do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z MyFonts można znaleźć w Polityce Prywatności MyFonts pod adresem: www.myfonts.com/a/font/legal/website-use-privacy-policy.

 

X. Obecność w sieciach społecznych

Możesz również uzyskać dostęp do naszej obecności online w różnych mediach społecznościowych, takich jak Facebook lub Instagram, za pośrednictwem odpowiednich linków na naszej stronie internetowej i udostępniać treści w swoich własnych sieciach społecznościowych.

Korzystając z tych linków, opuszczasz naszą stronę internetową i jesteś bezpośrednio połączony z naszą odpowiednią obecnością online na Instagramie lub Facebooku.

Zwracamy uwagę, że na tych platformach obowiązują odpowiednie warunki użytkowania i polityka prywatności danego operatora sieci społecznościowej.

Należy pamiętać, że od tego momentu obowiązują warunki użytkowania i informacje o ochronie danych danego oferenta zewnętrznego jako operatora sieci społecznościowej. Poniżej znajdują się informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych poszczególnych oferentów trzecich.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że w przypadku żądania informacji lub dochodzenia praw przez osobę, której dane dotyczą, bardziej skuteczny może być bezpośredni kontakt z odpowiednim dostawcą strony trzeciej, ponieważ zazwyczaj tylko dostawca strony trzeciej ma dostęp do danych użytkowników i może podjąć odpowiednie środki i udzielić informacji. Jednakże w naszym charakterze "wspólnego administratora danych" z dostawcą strony trzeciej, użytkownik ma również prawo do kontaktu z nami. Przekażemy wówczas Twoje żądanie lub zarzut dostawcy mediów społecznościowych. W każdej chwili chętnie udzielimy Państwu wsparcia!

W przypadku świadczenia usług przez podmioty zewnętrzne zawarliśmy odpowiednie umowy o ochronie danych zgodnie z art. 26 DS-GVO (współodpowiedzialność) lub art. 28 (przetwarzanie zlecone), a w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich poza UE/EOG zapewniamy odpowiednie gwarancje zgodnie z wymogami art. 46 i nast. DS-GVO.

Współpracujemy z następującymi zewnętrznymi dostawcami sieci społecznościowych:

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)

Polityka prywatności: www.facebook.com/about/privacy/

Ustawienia prywatności: www.facebook.com/settings

Warunki użytkowania: www.facebook.com/legal/terms/update

Polityka cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies

Informacje o wspólnej odpowiedzialności: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Informacje o danych "Insights": https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Opt-out: www.facebook.com/settings oraz www.youronlinechoices.com,

Standardowe klauzule umowne: www.facebook.com/help/566994660333381/

 • Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) -.

Polityka prywatności/ Opt-out: instagram.com/about/legal/privacy/

Ustawienia prywatności: https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

Informacje o wspólnej odpowiedzialności: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Informacje o danych "Insights": https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Polityka cookies: help.instagram.com/1896641480634370

Warunki użytkowania: help.instagram.com/581066165581870 Standardowe klauzule umowne: www.facebook.com/help/566994660333381/

 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)

Polityka prywatności: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-Out: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Ustawienia prywatności: www.linkedin.com/help/linkedin/answer/92055/understanding-your-privacy-settings

Polityka cookies: www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Warunki użytkowania: www.linkedin.com/legal/user-agreement

Standardowe klauzule umowne: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en

 • Xing (New Work SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy)

Polityka prywatności / Opt-out: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/druckversion

Ustawienia prywatności: faq.xing.com/en/node/750

Polityka cookies: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/druckversion

Warunki użytkowania: www.xing.com/terms

Youtube

Na naszej stronie internetowej integrujemy filmy z serwisu Youtube. Za pomocą wtyczki interesujące materiały wideo mogą być wyświetlane bezpośrednio na naszej stronie internetowej. W tym procesie mogą być przekazywane pewne dane od Państwa do Youtube.

Kiedy wywołują Państwo stronę w naszej witrynie, która ma osadzone wideo Youtube, Państwa przeglądarka łączy się z serwerami Youtube. W wyniku tego dochodzi do transmisji danych. Dane te są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na serwerach Youtube. Niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto na Youtube, czy nie, Youtube gromadzi dane o Państwu. Obejmuje to adres IP, informacje techniczne o typie przeglądarki, systemie operacyjnym lub bardzo podstawowe informacje o urządzeniu. Ponadto Youtube przechowuje informacje o tym, z jakiej strony internetowej korzystasz z usługi Youtube oraz jakie działania internetowe wykonujesz na naszej stronie internetowej. Te działania internetowe obejmują na przykład czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń (bounce rate) lub który przycisk kliknąłeś na naszej stronie internetowej z wbudowaną funkcją Youtube. Youtube może śledzić lub przechowywać te działania za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Należy pamiętać, że od tego momentu podlegają Państwo warunkom korzystania z serwisu Youtube oraz informacjom dotyczącym prywatności.

Jeśli jesteś zalogowany na Youtube jako zarejestrowany członek, zwykle można zebrać więcej danych, ponieważ więcej plików cookie mogło już zostać ustawionych w przeglądarce. Ponadto Twoje działania na naszej stronie internetowej są bezpośrednio powiązane z Twoim kontem Youtube. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z Youtube podczas przeglądania naszej strony internetowej.

Youtube jest częścią Google i korzysta z serwerów w USA, a także w innych krajach. Twoje dane mogą być zatem przechowywane również na serwerach w Ameryce.

Youtube i Google stosują tzw. standardowe klauzule umowne jako podstawę do przetwarzania danych dla odbiorców z siedzibą w krajach trzecich poza Unią Europejską lub do przekazywania tam danych. Poprzez te klauzule Youtube zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania Państwa istotnych danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane lub zarządzane w USA.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Youtube, standardowych klauzul umownych, a także stosowania plików cookies można znaleźć powyżej w ogólnych informacjach o przekazywaniu danych do państw trzecich, a także pod adresem: policies.google.com/privacy.

W przypadku świadczenia usług przez podmiot trzeci zawarliśmy odpowiednie umowy o ochronie danych zgodnie z art. 26 DS-GVO (współodpowiedzialność) lub art. 28 (przetwarzanie zlecone).

 

XI. Linki i odnośniki do innych ofert internetowych

Strona internetowa Minebea Intec zawiera linki do innych stron internetowych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę danych ani za treść tych innych stron. Zalecamy, aby użytkownicy Internetu, którzy opuszczają naszą stronę internetową, zapoznali się z odpowiednimi informacjami dotyczącymi ochrony danych na innych stronach internetowych, które odwiedzają.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez oferentów, jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności, znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych oferentów.

XII. Zarządzanie wnioskodawcami

W ramach procesu aplikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej istnieje możliwość złożenia aplikacji online. W celu skorzystania z tej usługi kandydat zostanie przekierowany na stronę SAP SuccessFactors ("SuccessFactors"). SuccessFactors jest spółką zależną od SAP, która przede wszystkim dostarcza systemy informacyjne dotyczące zasobów ludzkich oraz oprogramowanie HR. SuccessFactors zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika podczas korzystania ze strony SuccessFactors i oferowanych na niej usług.

Aby zarejestrować się w SuccessFactors, należy utworzyć konto użytkownika na stronie SuccessFactors. Zanim założysz takie konto, otrzymasz do wglądu i wydrukowania Politykę Prywatności SuccessFactors. Dowiesz się z niej również, jakie dane osobowe będą przetwarzane przez SuccessFactors, jak długo dane będą przechowywane w puli aplikacji i co stanie się z danymi po upływie okresu przechowywania. Dopiero akceptacja tego oświadczenia umożliwia założenie konta użytkownika na stronie SuccessFactors i złożenie wniosku.

Przekazując swoje dane do SuccessFactors, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas tych danych w procesie aplikacji zgodnie z prawnymi wymogami ochrony danych i niniejszą polityką prywatności.

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską:

SuccessFactors jest usługą świadczoną przez dostawcę ze Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem w tak zwanym "państwie trzecim". Zawarliśmy z SuccessFactors Inc. umowę o przetwarzaniu umów, która spełnia wymogi art. 28 DS-GVO. Z drugiej strony odpowiedni poziom ochrony jest zapewniony poprzez zawarcie odpowiednich standardowych klauzul umownych UE.

1. jakie dane są przetwarzane i w jakim celu?

W ramach procesu selekcji zbieramy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane kontaktowe w profilu kandydata (np. imię i nazwisko, kraj, e-mail, numer telefonu).
 • Informacje z formularza zgłoszeniowego (obejmuje to np. oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, Twoją motywację, szczegóły dotyczące jakiejkolwiek poważnej niepełnosprawności (tylko jeśli ma to związek z ogłoszonym stanowiskiem).
 • Dokumenty aplikacyjne (obejmuje to np. CV, list motywacyjny, informacje o rozwoju zawodowym, kwalifikacjach i znajomości języków obcych).
 • Jeśli dotyczy, referencje, które nam dostarczysz.

Możemy również otrzymywać powyższe dane o Tobie z innych źródeł, w tym od zewnętrznych partnerów biznesowych. Możemy również otrzymywać dane, które zamieściłeś na portalach społecznościowych zorientowanych na karierę, takich jak LinkedIn, lub które przekazałeś nam za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich (np. portali pracy) lub z innych publicznie dostępnych źródeł (tylko jeśli dane te są istotne dla Twojego życia zawodowego). Celem jest poinformowanie Cię o ofertach pracy lub sprawdzenie poprawności informacji, które podałeś w swojej aplikacji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

 • Nawiązanie i rozwinięcie stosunku pracy
 • Aby skontaktować się z Tobą, jeśli będziesz rozważany na alternatywnym stanowisku.
 • Aby skontaktować się z Tobą na podstawie Twojego spekulatywnego zgłoszenia.

2. na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane te dane?

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc zaoferować ogłoszone stanowiska i przeprowadzić proces selekcji. Podstawę prawną stanowi § 26 ust. 1 w związku z ust. 8 zdanie 2 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz § 22 ust. 1 BDSG. Podane przez Państwa dane są niezbędne do przetworzenia Państwa aplikacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy, dane te będą przetwarzane również w celu realizacji stosunku pracy.

Jeśli otrzymujemy informacje z Twojego publicznego profilu na profesjonalnych portalach społecznościowych, opieramy przetwarzanie na naszym uzasadnionym interesie, aby stworzyć podstawę do podjęcia decyzji o nawiązaniu z Tobą stosunku pracy. Podstawą prawną jest art. 6 (1) lit. f DS-GVO w związku z art. 9 (2) lit. e DS-GVO.

Jeśli opieramy przetwarzanie na Państwa zgodzie (np. jeśli prosimy Państwa o dołączenie do naszego systemu zarządzania wnioskodawcami), podstawą prawną jest art. 26 BDSG w związku z art. 26 BDSG w związku z art. 7 DS-GVO. Art. 7 DS-GVO.

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, o ile jest to konieczne do obrony roszczeń prawnych wysuwanych wobec nas w związku z procesem składania wniosków. Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 lit. b i f DS-GVO. Uzasadniony interes to np. obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

3. czy oprócz administratora danych osobowych są jeszcze inni odbiorcy danych?

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w naszym imieniu na podstawie umów zgodnie z art. 28 DS-GVO, w szczególności przez dostawców systemów do zarządzania kandydatami i procedur selekcji kandydatów. Dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, jeśli nie ma to związku z procesem zarządzania kandydatami i selekcji kandydatów lub jeśli nie są one wykorzystywane do celów opisanych powyżej.

Takie transfery mogą wiązać się z przekazywaniem danych osobowych do odbiorców spoza UE/EOG. Z tymi zewnętrznymi dostawcami usług zostały zawarte standardowe klauzule umowne.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji o Tobie w przypadku obowiązku prawnego, jeśli zostaniemy o to poproszeni przez władze lub organy ścigania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DS-GVO.

4. Jak długo dane będą przechowywane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w Twoim profilu kandydata przez okres 6 miesięcy od ostatniej rejestracji. Jest to konieczne w związku z obowiązkiem dostarczenia dowodów w postępowaniach prowadzonych na podstawie Ogólnej Ustawy o Równym Traktowaniu (AGG).

Jeśli dołączysz do naszego systemu zarządzania kandydatami, będziemy przechowywać Twoje dane przez ten okres w przypadku pojawienia się alternatywnego wakatu, na który jesteś odpowiednim kandydatem.

Możesz również poprosić o usunięcie swojego profilu kandydata lub wycofanie swojej aplikacji, kontaktując się z nami (humanresources(at)minebea-intec.com). Możemy jednak być zmuszeni do przechowywania Twojej aplikacji przez okres do sześciu miesięcy po zakończeniu odpowiedniej procedury aplikacyjnej ze względu na obowiązek dostarczenia dowodów zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu.

Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez cały okres zatrudnienia.

 

XI. Linki i odnośniki do innych ofert internetowych

Strona internetowa Minebea Intec zawiera linki do innych stron internetowych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę danych ani za treść tych innych stron. Zalecamy, aby użytkownicy Internetu, którzy opuszczają naszą stronę internetową, zapoznali się z odpowiednimi informacjami dotyczącymi ochrony danych na innych stronach internetowych, które odwiedzają.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez oferentów, jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności, znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych oferentów.

XII. Zarządzanie wnioskodawcami

W ramach procesu aplikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej istnieje możliwość złożenia aplikacji online. W celu skorzystania z tej usługi kandydat zostanie przekierowany na stronę SAP SuccessFactors ("SuccessFactors"). SuccessFactors jest spółką zależną od SAP, która przede wszystkim dostarcza systemy informacyjne dotyczące zasobów ludzkich oraz oprogramowanie HR. SuccessFactors zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika podczas korzystania ze strony SuccessFactors i oferowanych na niej usług.

Aby zarejestrować się w SuccessFactors, należy utworzyć konto użytkownika na stronie SuccessFactors. Zanim założysz takie konto, otrzymasz do wglądu i wydrukowania Politykę Prywatności SuccessFactors. Dowiesz się z niej również, jakie dane osobowe będą przetwarzane przez SuccessFactors, jak długo dane będą przechowywane w puli aplikacji i co stanie się z danymi po upływie okresu przechowywania. Dopiero akceptacja tego oświadczenia umożliwia założenie konta użytkownika na stronie SuccessFactors i złożenie wniosku.

Przekazując swoje dane do SuccessFactors, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas tych danych w procesie aplikacji zgodnie z prawnymi wymogami ochrony danych i niniejszą polityką prywatności.

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską:

SuccessFactors jest usługą świadczoną przez dostawcę ze Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem w tak zwanym "państwie trzecim". Zawarliśmy z SuccessFactors Inc. umowę o przetwarzaniu umów, która spełnia wymogi art. 28 DS-GVO. Z drugiej strony odpowiedni poziom ochrony jest zapewniony poprzez zawarcie odpowiednich standardowych klauzul umownych UE.

1. jakie dane są przetwarzane i w jakim celu?

W ramach procesu selekcji zbieramy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane kontaktowe w profilu kandydata (np. imię i nazwisko, kraj, e-mail, numer telefonu).
 • Informacje z formularza zgłoszeniowego (obejmuje to np. oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, Twoją motywację, szczegóły dotyczące jakiejkolwiek poważnej niepełnosprawności (tylko jeśli ma to związek z ogłoszonym stanowiskiem).
 • Dokumenty aplikacyjne (obejmuje to np. CV, list motywacyjny, informacje o rozwoju zawodowym, kwalifikacjach i znajomości języków obcych).
 • Jeśli dotyczy, referencje, które nam dostarczysz.

Możemy również otrzymywać powyższe dane o Tobie z innych źródeł, w tym od zewnętrznych partnerów biznesowych. Możemy również otrzymywać dane, które zamieściłeś na portalach społecznościowych zorientowanych na karierę, takich jak LinkedIn, lub które przekazałeś nam za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich (np. portali pracy) lub z innych publicznie dostępnych źródeł (tylko jeśli dane te są istotne dla Twojego życia zawodowego). Celem jest poinformowanie Cię o ofertach pracy lub sprawdzenie poprawności informacji, które podałeś w swojej aplikacji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

 • Nawiązanie i rozwinięcie stosunku pracy
 • Aby skontaktować się z Tobą, jeśli będziesz rozważany na alternatywnym stanowisku.
 • Aby skontaktować się z Tobą na podstawie Twojego spekulatywnego zgłoszenia.

2. na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane te dane?

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc zaoferować ogłoszone stanowiska i przeprowadzić proces selekcji. Podstawę prawną stanowi § 26 ust. 1 w związku z ust. 8 zdanie 2 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz § 22 ust. 1 BDSG. Podane przez Państwa dane są niezbędne do przetworzenia Państwa aplikacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy, dane te będą przetwarzane również w celu realizacji stosunku pracy.

Jeśli otrzymujemy informacje z Twojego publicznego profilu na profesjonalnych portalach społecznościowych, opieramy przetwarzanie na naszym uzasadnionym interesie, aby stworzyć podstawę do podjęcia decyzji o nawiązaniu z Tobą stosunku pracy. Podstawą prawną jest art. 6 (1) lit. f DS-GVO w związku z art. 9 (2) lit. e DS-GVO.

Jeśli opieramy przetwarzanie na Państwa zgodzie (np. jeśli prosimy Państwa o dołączenie do naszego systemu zarządzania wnioskodawcami), podstawą prawną jest art. 26 BDSG w związku z art. 26 BDSG w związku z art. 7 DS-GVO. Art. 7 DS-GVO.

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, o ile jest to konieczne do obrony roszczeń prawnych wysuwanych wobec nas w związku z procesem składania wniosków. Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 lit. b i f DS-GVO. Uzasadniony interes to np. obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

3. czy oprócz administratora danych osobowych są jeszcze inni odbiorcy danych?

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w naszym imieniu na podstawie umów zgodnie z art. 28 DS-GVO, w szczególności przez dostawców systemów do zarządzania kandydatami i procedur selekcji kandydatów. Dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, jeśli nie ma to związku z procesem zarządzania kandydatami i selekcji kandydatów lub jeśli nie są one wykorzystywane do celów opisanych powyżej.

Takie transfery mogą wiązać się z przekazywaniem danych osobowych do odbiorców spoza UE/EOG. Z tymi zewnętrznymi dostawcami usług zostały zawarte standardowe klauzule umowne.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji o Tobie w przypadku obowiązku prawnego, jeśli zostaniemy o to poproszeni przez władze lub organy ścigania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DS-GVO.

4. Jak długo dane będą przechowywane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w Twoim profilu kandydata przez okres 6 miesięcy od ostatniej rejestracji. Jest to konieczne w związku z obowiązkiem dostarczenia dowodów w postępowaniach prowadzonych na podstawie Ogólnej Ustawy o Równym Traktowaniu (AGG).

Jeśli dołączysz do naszego systemu zarządzania kandydatami, będziemy przechowywać Twoje dane przez ten okres w przypadku pojawienia się alternatywnego wakatu, na który jesteś odpowiednim kandydatem.

Możesz również poprosić o usunięcie swojego profilu kandydata lub wycofanie swojej aplikacji, kontaktując się z nami (humanresources(at)minebea-intec.com). Możemy jednak być zmuszeni do przechowywania Twojej aplikacji przez okres do sześciu miesięcy po zakończeniu odpowiedniej procedury aplikacyjnej ze względu na obowiązek dostarczenia dowodów zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu.

Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez cały okres zatrudnienia.

XIII Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu szerokie prawa. Przede wszystkim mają Państwo obszerne prawo do informacji i w razie potrzeby mogą Państwo żądać sprostowania i/lub usunięcia i/lub zablokowania swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zażądać ograniczenia przetwarzania, mają Państwo prawo do sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych. Jeśli chcieliby Państwo dochodzić jednego ze swoich praw lub uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem następującego adresu e-mail: minebea-intec.industry(at)unser-datenschutz.de

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, prosimy również o kontakt z nami za pomocą podanych danych kontaktowych.

XIV Zakres stosowania i zmiany niniejszych przepisów o ochronie danych

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy oferty internetowej www.minebea-intec.com/de.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aktualna wersja jest dostępna na stronie internetowej. Prosimy o regularne odwiedzanie strony internetowej i zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

 

XV. nasze dane kontaktowe

1. nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest:

Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburg, Niemcy

Telefon: +49.40.67960.303
Faks: +49.40.67960.383
E-Mail: info(at)minebea-intec.com

2. inspektor ochrony danych

Zewnętrzny inspektor ochrony danych
VUV Beratungs- und Service GmbH
Theaterstr. 55, 52062 Aachen
E-mail: minebea-intec.industry@unser-datenschutz.de

© Minebea Intec, stan na: luty 2023 r.