Zarządzanie jakością

Zobowiązanie jakości

Naszym celem jest dostarczanie klientom najwyższej jakości produktów przez zapewnienie ich wydajności, niezawodności, bezpieczeństwa i wartości. Postanowienie to osadzone jest w naszej wizji oraz misji i ma kluczowe znaczenie dla naszego ciągłego rozwoju i sukcesu.

  • Dostarczamy naszym klientom i partnerom praktyczne i realistyczne rozwiązania
  • Zapewniamy, że nasze systemy działają płynnie i niezawodnie
  • Nasze standardy jakości są niezmiennie wysokie i poddawane surowej ocenie
  • Naszym celem jest redukcja potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko, który mógłby być spowodowany przez naszą działalność
  • Wykorzystujemy zasoby w możliwie jak najbardziej efektywny sposób.
     

Spełnimy wymogi naszych obszernych „Globalnych Standardów Jakości” projektując, produkując i dystrybuując nasze produkty w taki sposób, by spełnić lub przewyższyć wymogi oficjalne i oczekiwania klientów na całym świecie.


Zapewniamy, że spełniamy wysokie standardy jakościowe i stale się poprawiamy. Nasz system zarządzania spełnia co najmniej wymogi DIN EN ISO 9001 i jest częścią naszej polityki korporacyjnej.

Zrównoważony rozwój ekologiczny

Zrównoważona produkcja i zrównoważone produkty są kluczowym fundamentem naszego długoterminowego sukcesu ekonomicznego. Oszczędnie korzystamy z naturalnych surowców i inwestujemy w zaawansowane technologie wspierające efektywność procesów produkcyjnych. Co więcej, oferujemy naszym klientom produkty, które nie tylko są ekonomiczne i bezpieczne, lecz oferują także korzyści ekologiczne. Cały czas bacznie przyglądamy się całemu cyklowi życia produktów, a nie tylko naszemu własnemu wykorzystaniu zasobów. Zwiększanie wielkości produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu ilości zużywanych surowców, lub innymi słowy robienie więcej z mniej: to właśnie cel, który Minebea Intec wdraża na różnych poziomach.

Standardy jakości i ochrony środowiska

Wszystkie niemieckie zakłady produkcyjne są certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi jakości (DIN EN ISO 9001:2015) i ochrony środowiska (DIN EN ISO 14001:2015). 

Oprócz spełniania naszych wysokich standardów jakościowych, gwarantujemy w ten sposób oszczędność zasobów i zwiększamy efektywność energetyczną naszych przedsiębiorstw w procesie wytwarzania produktów. Nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem naszych istniejących systemów i ich stopniowym rozszerzaniem na wszystkie zakłady Grupy.

Standardy jakości i dalsze informacje

ISO 9001 i 140001

Dyrektywa 2014/31/WE

Deklaracja producenta

Bezpieczeństwo i higiena pracy

ISO 17025

ISO 45001

Polityka gwarancyjna w USA i Kanadzie

Skontaktuj się z nami

Wsparcie sprzedaży
+48.61.6560298