Wsparcie inżynieryjne – gwarancja optymalnych rozwiązań

By nasi klienci mogli w pełni wykorzystać zalety naszych produktów i rozwiązań, oferujemy im szeroki wachlarz usług z zakresu obsługi technologicznej.

Usługi z zakresu obsługi technologicznej obejmują:

 • Usługi doradcze przy wyborze najlepszego dla nich produktu lub rozwiązania przy uwzględnieniu wymaganej wydajności i kosztów inwestycyjnych. Nasze rekomendacje są oparte na dokładnych analizach produkcji naszych klientów i szczegółowym omówieniu ich wymagań. Połączenie ogromnej wiedzy pracowników firmy Minebea Intec na temat procesów logistycznych i produkcyjnych z dokładną znajomością produktu pozwala na optymalne wsparcie klienta.
 • Wsparcie projektowe na poziomie integracji produktów i rozwiązań z urządzeniami, instalacjami i liniami produkcyjnymi klienta, zarówno pod względem mechanicznym jak i transmisji danych.
 • Rozwiązania dedykowane: produkty i rozwiązania spełniające indywidualne potrzeby klienta.

Oferujemy Wsparcie inżynieryjne dla :

Wagi zbiornikowe i silosowe

By wspomóc naszych klientów w projektowaniu i budowie zbiorników i silosów wyposażonych w wagi, oferujemy im szeroki wachlarz usług z zakresu obsługi technologicznej, które obejmują:

 • Doradztwo dotyczące rozwiązań mechanicznych, np. fundamentów zbiornika i podłączenia systemu rur.
 • Dobór czujników wagowych i zestawów montażowych wraz z udostępnieniem schematów w programie CAD, ułatwiających integrację z istniejącym systemem.
 • Wyznaczenie dokładności systemu ważącego, (orientacyjnej) wartości siły bocznej i podnoszenia.
 • Doradztwo w zakresie wymogów metrologii prawnej przepisów dotyczących stref niebezpiecznych, obowiązujących w różnych krajach oraz certyfikacja.
 • Zapewnienie dostępności produktów i rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Kontrola produktów

Dla rozwiązań pozwalających na kontrolę produktu oferujemy usługi z zakresu obsługi technologicznej obejmujące takimi jak Dynamiczne wagi kontrolne, detektory metali oraz systemy rentgenowskie

 • Wsparcie projektowe na poziomie integracji urządzeń lub rozwiązań z liniami produkcyjnymi i pakującymi.
 • Testowanie detektorów metali i systemów rentgenowskich w warunkach produkcyjnych, co pozwala na ustalenie osiągalnej czułości detekcji.
 • Testowanie wag kontrolnych w warunkach produkcyjnych, pozwalające na określenie osiągalnej dokładności i wydajności.
 • Doradztwo w zakresie wymogów metrologii prawnej przepisów dotyczących stref niebezpiecznych, obowiązujących w różnych krajach oraz certyfikacja.
 • Projektowa adaptacja wydajności z uwzględnieniem środowiska i warunków pracy urządzenia jako wskaźników ograniczających.

Wagi stołowe i podłogowe

Dla wag stołowych i podłogowych oferujemy wsparcie inżynieryjne obejmujące:

 • Doradztwo w zakresie wymogów metrologii prawnej przepisów dotyczących stref niebezpiecznych, obowiązujących w różnych krajach oraz certyfikacja.
 • Dostęp do plików CAD wag pozwalających na ich łatwe zintegrowanie ze schematami klienta.
 • Integrację naszych urządzeń z istniejącymi systemami, pod względem mechanicznym jak i transmisji danych.
 • Niestandardowe wymiary platform, ich różną rozdzielczość i wykonanie.
 • Specjalnie dopasowane rampy do wag podłogowych, ramy do umieszczania wag w podłożu i inne elementy mechaniczne.

Oprogramowanie procesowe

Dla rozwiązań wykorzystujących nasze oprogramowanie do kontroli procesów statystycznych (SPC@Enterprise) i do recepturowania i dozowania (ProRecipe XT®) oferujemy usługi takie jak:

 • Dobór optymalnego rozwiązania i jego konfiguracja.
 • Personalizacja – jeśli i gdy jest potrzebna.
 • Współpraca z działem IT klienta mająca na celu implementację oprogramowania do struktury istniejącej sieci z zachowaniem odpowiednich protokołów.
 • Integracja produktów innych dostawców.

Skontaktuj się z nami

Wsparcie sprzedaży
+48.61.6560298