Academy –
nasze centrum szkoleniowe

Osoby uczestniczące w szkoleniu

„Academy” stanowi autorski projekt szkoleń firmy Minebea Intec. Oferuje szeroki zakres usług obejmujących szkolenia z codziennego użytkowania urządzenia, naprawy urządzeń firmy Minebea Intec oraz seminaria i prezentacje internetowe dotyczące technologii, produktów i lokalnych wymogów prawnych.


Szkolenia dla użytkowników

Sesje szkoleniowe dla użytkowników pomagają zrozumieć większość aspektów inwestycji i pozwalają na uniknięcie złego użytkowania urządzenia, niepotrzebnych przestojów w jego pracy i ponoszenia kosztów z tytułu napraw. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów i mogą się odbywać bezpośrednio w zakładach klientów lub w centrach szkoleniowych akademii firmy Minebea Intec. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

Dostępne są trzy poziomy szkoleń dotyczących wag kontrolnych, detektorów metali i systemów rentgenowskich.

 • Szkolenie podstawowe
 • Szkolenie dla operatora
 • Szkolenie dla konserwatora

Przegląd szkoleń

Cele szkolenia podstawowego

 • Uzyskanie wyczerpującej wiedzy o użytej w urządzeniu technologii, jej możliwościach i ograniczeniach.
 • Zrozumienie wpływu czynników środowiskowych oddziałujących na urządzenie na poprawność jego pracy.
 • Nauka obsługi i czyszczenia urządzenia w efektywny i bezpieczny sposób.

Cele szkolenia dla operatora

Szkolenie dla operatora rozszerza wiedzę ze szkolenia podstawowego o następujące elementy:

 • Uruchamianie urządzenia.
 • Dopasowanie ustawień urządzenia do pracy z konkretnym produktem.
 • Wykonywanie badań funkcyjnych i ich weryfikacja.

Cele szkolenia dla konserwatora

Poza wiedzą zdobytą na szkoleniu dla operatora uczestnicy nauczą się również planować i wykonywać regularne prace konserwacyjne w ramach konserwacji zapobiegawczej. Zaletami szkolenia są:

 • Zmaksymalizowana wydajność produkcyjna.
 • Redukcja czasów przestoju.
 • Redukcja ilości zdiagnozowanych uszkodzeń.

Video Tutorials

Nasz kanał YouTube oferuje szeroki wybór przydatnych filmów. Dostępna tematyka obejmuje przykładowo:

(EN) Jak skalibrować wagę zbiornikową w czasie  krótszym niż 5 minut

(EN) Kluczowe czynniki wpływające na dokładność wagi zbiornikowej

(EN) System kontroli rentgenowskiej Dylight – szybka wymiana pasa bez użycia narzędzi


                                                                                                         Minebea Intec kanał na YouTube


Skontaktuj się z nami

Wsparcie sprzedaży
+48.61.6560298