Przemysł rolniczy

Przemysł rolniczy

Minebea Intec dostarcza technologie ułatwiające napełnianie, ważenie i kontrolę materiałów i produktów w przemyśle rolniczym. Surowce luzem takie jak nawozy, pasze i żywność muszą zostać skontrolowane, zważone, spakowane i dostarczone.

Minebea Intec oferuje szeroki wachlarz produktów do ważenia i inspekcji pod kątem obecności ciał obcych. Proponujemy Państwu rozwiązania automatyczne oraz nieautomatyczne. Nasze rozwiązania w zakresie wag samochodowych,  silosowych, stołowych i podłogowych oferują solidność niezbędną do ważenia materiałów luzem. Dostępne są także urządzenia do dozowania i sortowania. Wszystkie rozwiązania możemy dostarczyć do użycia wewnątrz budynków, ze stosowną ochroną IP i ochroną przed uderzeniem pioruna, dużą wytrzymałością na wilgoć, korozję, kurz i zmiany temperatur.

Solidny partner w kontroli jakości i przetwórstwie rolnym

Minebea Intec posiada wiele lat doświadczeń w projektowaniu oraz wytwarzaniu innowacyjnych urządzeń produkcyjnych do ważenia oraz wykrywania zanieczyszczeń. Przez wszystkie lata naszej działalności wprowadziliśmy szereg rozwiązań w branży rolniczej, w której kontrola jakości odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz jakości. Wiemy także jak ważna jest maksymalizacja wydajności oraz opłacalności procesów produkcji.

Jako niezawodny partner dla dostawców w sektorze agrobiznesu z całego świata Minebea Intec przeznacza poważne nakłady na procesy testowania oraz certyfikacji produktów w kwestii zgodności z różnymi normami oraz przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi, takimi jak

  • dla materiałów i produktów: EHEDG/FDA/HACCP/IFS/EAC/AAA/NSF
  • dla zastosowań w miejscach zagrożonych wybuchem: ATEX/FM/CSA/IECEx/EAC
  • w zakresie kalibracji: OIML/NTEP
  • stopień ochrony (IP): do IP69k

Nasze produkty i rozwiązania zostały stworzone tak, by spełnić możliwie jak najwięcej wymogów branży rolniczej, takich jak duża wytrzymałość na korozję oraz ochrona odgromowa. Nasze rozwiązania oferują różne stopnie ochrony IP, zabezpieczenie przed wilgocią, kurzem i zmianami temperatury. Standardem jest także łatwość obsługi, użycie baterii zapewniających elastyczność zasilania i rożne opcje łączności w zależności od potrzeb. Dlatego też jesteśmy przygotowani na spełnienie szeregu zmiennych potrzeb dostawców z branży rolniczej niezależnie od ich produktu lub zakresu działalności. Oczywiście dostarczamy również powiązaną dokumentację, która jest wymagana dla takich zastosowań. Standardem jest także łatwość kalibracji, czyszczenia i użytkowania.

Zastosowania naszych produktów

Przyjęcie towarów

Kontrola wejściowa materiałów
W procesie kontroli jakości niezbędne jest zapewnienie, że wszystkie materiały użyte w procesie produkcji lub pakowania są odpowiedniej jakości. Jeśli tak nie jest, integralność całego procesu, a także jakość produktu końcowego są zagrożone jeszcze przed jego rozpoczęciem.
Minebea Intec oferuje niezawodne rozwiązania, dzięki którym dostarczane i przechowywane materiały mogą być sprawdzane pod kątem ich wagi i ewentualnej zawartości ciał obcych - sprawnie, niezawodnie i w pełnej zgodności z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa.

Napełnianie

Ważenie podczas porcjowania i pakowania
Wagi Minebea Intec perfekcyjnie spełniają wymogi dostawców w sektorze rolniczym podczas operacji napełniania i konfekcjonowania, zapewniając, że dostawy produktu nie będą ani za małe (co grozi niezadowoleniem klientów), ani też za duże (co zmniejsza rentowność).
Szeroka gama obejmuje rozwiązania cyfrowe i higieniczne do zbiorników procesowych, wag stołowych, podłogowych i paletowych, terminali ważących i wyspecjalizowanego sprzętu do dynamicznego ważenia kontrolnego.

Produkty wychodzące

Ważenie końcowe przed dostawą
Po przetworzeniu surowców na produkty gotowe lub półprodukty są one gotowe do dostarczenia ich do klientów. Rzetelna kontrola i dokumentacja procesu produkcyjnego ma tutaj ogromne znaczenie ze względów ekonomicznych oraz uniknięcia ryzyka. Minebea Intec oferuje szereg wydajnych i niezawodnych wag przemysłowych do wszystkich tych zastosowań. W niektórych przypadkach największą efektywność osiąga się poprzez zważenie całego pojazdu. Służą do tego wagi samochodowe. Szczegóły wszystkich ewidencjonowanych towarów można przenieść do firmowego systemu kontroli jakości przed lub po załadowaniu pojazdu.

Nasze produkty i rozwiązania dla rolnictwa

Komponenty do wag samochodowych

Nasze komponenty do wag samochodowych są wyjątkowo solidne i niezawodne. Zostały zaprojektowane pod kątem wytrzymywania ciężkich ładunków przy zachowaniu precyzji ważenia.

Rozwiązania ważące do silosów i zbiorników technologicznych

Nasze rozwiązania w zakresie ważenia silosów i zbiorników technologicznych obejmują cyfrowe i analogowe czujniki wagowe, także w wersji higienicznej.  Nasze rozwiązania pomiarowe posiadają zminimalizowany czas instalacji i kalibracji oraz ułatwiają szybką eksploatację i łatwy monitoring statusu systemu.

Detektory metalu do kontroli materiałów sypkich

W skład naszej oferty detektorów metali wchodzą systemy zaprojektowane do zapewniania jakości produktów, gwarantujące przy tym bezpieczeństwo urządzeń produkcyjnych oraz pracowników.

Wagi stołowe i podłogowe

Nasze wagi stołowe i podłogowe przeznaczone są do wysoce precyzyjnego ważenia ładunków od 0,001 g do 3000 kg. Mogą być przeznaczone do podłączenia do terminali wagowych lub bezpośrednio do własnych systemów kontroli. Mogą one być również stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem i innych ryzykownych warunkach produkcyjnych.

Terminale ważące

Minebea Intec oferuje szeroką gamę terminali ważących do wejścia/wyjścia danych w celu podłączenia do wielu różnych typów wag. Obejmuje to terminale do wag samochodowych, wag kontenerowych i silosowych, a także wag stołowych, podłogowych i paletowych. Mogą być również dostarczane jako modele programowalne i używane niezależnie od oddzielnego komputera.

Recepturowanie i ręczne ważenie do receptur

Rozwiązania do recepturowania i ręcznego lub automatycznego ważenia do receptur zapewniają wysoką wydajność, łatwość obsługi oraz pełną identyfikowalność dzięki zautomatyzowanej rejestracji danych.

Dynamiczne ważenie kontrolne

Nasze wagi kontrolne dla pomiaru wagi lub kompletności w linii lub na jej końcu, mogą być konfigurowane pod względem indywidualnych potrzeb. Z przyjemnością dostarczymy tez wagi dynamiczne dostosowane do zastosowań niestandardowych.

Total Cost of Ownership

Na co firmy powinny zwracać uwagę w przypadku dóbr kapitałowych.

Czytaj White Paper

How-to Guide Recognising hidden savings potential

Besides listing the total costs, establishing a total cost of ownership offers a great benefit: the visualisation of all financial factors also uncovers potential for savings. Download the How-to-Guide now and learn how investing in a high-quality weighing and inspection solution can save you money in the long run!

Read How-To Guide


Skontaktuj się z nami

Wsparcie sprzedaży
+48.61.6560298