Przywracanie funkcjonalności

Przeglądy konserwacyjne

Systemy produkcji i zapewnienia jakości podlegają ciągłemu zużyciu i starzeniu. Jeśli zużycie to staje się zauważalne, można zastosować odpowiednie środki konserwacyjne i naprawcze, aby zapobiec zakłóceniom w produkcji zanim one wystąpią.

Nieprzewidywalne zakłócenia, np. w komponentach elektromechanicznych, mogą prowadzić do problemów produkcyjnych bez ostrzeżenia. W takich przypadkach należy szybko zidentyfikować przyczyny i wdrożyć odpowiednie środki naprawcze. 

Minebea Intec oferuje różne scenariusze napraw w zależności od pilności i dostępnej infrastruktury:

 1. Najwyższy priorytet: Za pomocą naszego narzędzia serwisowego miRemote, wykorzystującego technologię rzeczywistości rozszerzonej, nasi eksperci z infolinii przeprowadzą Twój personel przez proces serwisowania online, aby jak najlepiej wyeliminować problem lub rozpocząć działanie awaryjne do czasu przybycia na miejsce jednego z naszych pracowników serwisowych. Przeszkolenie personelu w zakresie wykonywania prac serwisowych oraz dostępność części zamiennych pomoże w pełni wykorzystać ten wariant. Na podstawie analizy ryzyka można określić zapotrzebowania na szkolenia i zapas części zamiennych.      
 2. Wysoki priorytet: Po zweryfikowaniu przyczyny problemu wspólnie z Państwa pracownikami i przy użyciu miRemote, prace naprawcze są z reguły wykonywane na miejscu przez jednego z naszych przeszkolonych specjalistów serwisowych.
 3. Szybko: Wysyłasz swoje urządzenie wraz z opisem usterki do jednego z naszych autoryzowanych punktów serwisowych. Urządzenie zostanie szybko naprawione i odesłane.

Uwaga: Czasy reakcji i inne wymagania dotyczące prac konserwacyjnych i usuwania usterek mogą być ustalane indywidualnie w ramach naszych różnych umów serwisowych A1-A5.

Korzyści

 • Naprawy zgodnie z poziomem priorytetu
 • Możliwość aktywnego udziału własnego personelu w procesie naprawy
 • Możliwość dostosowania warunków napraw w umowie serwisowej 

Regeneracja

Czas i koszty są czynnikami krytycznymi w każdej firmie. Usługa regeneracji urządzeń Minebea Intec utrzymuje oba te czynniki na minimalnym poziomie. 
Celem usługi regeneracji jest proaktywne odnawianie komponentów oryginalnego urządzenia. Pozwala to na opłacalną naprawę zgodnie z harmonogramem określonym przez nas. Nasza usługa wynajmu pozwala również na wypożyczenie urządzenia zastępczego na czas naprawy.

Korzyści

 • Opłacalne przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu
 • Roczna gwarancja na profesjonalny montaż i funkcjonalność wymienionych komponentów

Wymiana

Gdy konieczna jest wymiana systemu lub urządzenia, ważne jest, aby zapobiec przerwom w produkcji lub ograniczyć je do minimum. Celem jest takie zaplanowanie wszystkich wymaganych działań, aby prace konserwacyjne i naprawcze mogły być wykonane bez dodatkowych opóźnień. 

Usługa wymiany oferowana przez Minebea Intec to właśnie umożliwia. Gdy nastąpi oczekiwane zmniejszenie wydajności (obliczone zużycie) lub już zdiagnozowany spadek wydajności, odpowiedni komponent jest wymieniany na regenerowany. Te elementy zamienne są często dostępne w krótkim czasie i mogą być dostarczone bezpośrednio w krótkim czasie. 

Korzyści

 • Niewielka lub brak przerwy w produkcji
 • Przerwy w produkcji mogą być zaplanowane
 • Gwarancja fabryczna na wyremontowane podzespoły
 • Regenerowane podzespoły są stosunkowo tanie

Wynajem

Pilne prace konserwacyjne lub naprawcze często prowadzą do niepożądanych przestojów. W takim przypadku polecamy naszą usługę wynajmu. Po ustaleniu szczegółów dostarczamy odpowiednie urządzenie zastępcze, które na czas naprawy zostaje fachowo zamontowane. Obejmuje to czas potrzebny na profesjonalną naprawę oryginalnego urządzenia lub jego komponentów. 

Uwaga: Usługa dostępna tylko w połączeniu z naszym programem Naprawa i Regeneracji lub gdy nie jest dostępny program Wymiana. 

Korzyści

 • Niewielka lub żadna przerwa w produkcji
 • Przerwy w produkcji mogą być zaplanowane

Skontaktuj się z nami

Wsparcie sprzedaży
+48.61.6560298