Wagi zbiornikowe i silosowe 30 kg - 10 t

Minebea Intec oferuje kompletny asortyment czujników wagowych i odpowiednich zestawów instalacyjnych do ważenia zbiorników i silosów. Zakres zastosowań obejmuje zarówno kontrolę napełnienia z małą dokładnością, jak i precyzyjne dozowanie. Inne zastosowania to m.in. ważenie zbiorników w strefach niebezpiecznych (Ex) lub w szczególnych warunkach higienicznych.