Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem

Systematyczne przygotowanie i ustawienie urządzenia pomiarowego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezproblemowej i stabilnej pracy. Można skutecznie zapobiegać nieprzyjemnym niespodziankom spowodowanym np. przez nieodpowiednią infrastrukturę, brak certyfikacji czy brak wiedzy.

Doradztwo

Nasze profesjonalne doradztwo techniczne tworzy niezbędne warunki ramowe, do niezawodnego działania stosowanych urządzeń i oprogramowania. Omówimy z Państwem następujące kluczowe punkty:

 • Przyszła lokalizacja urządzenia w odniesieniu do dostępności, przewodów zasilających i warunków otoczenia
 • Wymagania prawne, takie jak normy, przepisy krajowe i względy bezpieczeństwa
 • Ocena ryzyka w celu określenia wymaganych i dostępnych usług serwisowych
 • Ustalenie indywidualnego profilu serwisowania

Korzyści

 • Optymalne warunki dla udanego rozruchu
 • Indywidualna koncepcja serwisowania zapobiegająca nieplanowanym stratom w produkcji

Instalacja i uruchomienie Montaż i uruchomienie odbywają się z reguły jeden po drugim lub, w zależności od grupy urządzeń i warunków odbioru, z pewnym opóźnieniem.

Instalacja

Profesjonalny montaż jest podstawą udanego uruchomienia i powinien być wykonany przez usługodawcę z odpowiednimi kwalifikacjami. Instalacja obejmuje fizyczne umiejscowienie urządzenia lub systemu oraz ułożenie kabli zasilających i kabli do transmisji  danych. Jednocześnie sprawdzane są specyfikacje urządzenia, zakres dostawy i dokumentacja.

Korzyści

 • Potwierdzenie, że urządzenie jest kompletne i zgodne ze specyfikacją 
 • Pewność, że uruchomienie może nastąpić natychmiast

Uruchomienie

Uruchomienie odbywa się według ściśle określonego planu. Obejmuje on na przykład:

 • ustawienie parametrów urządzenia
 • dostosowanie urządzenia do odpowiednich warunków otoczenia i procesów
 • kalibrację lub regulację
 • pełny test funkcjonalny
 • szkolenie personelu obsługującego
 • jeśli dotyczy, przeprowadzenie oceny zgodności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

Korzyści

 • Rozruch odbywa się zgodnie z wymaganiami użytkownika
 • Urządzenie może być natychmiast użytkowane
 • Wszystkie wymagania prawne są spełnione i udokumentowane 
 • Zgodność z normami jakości jest zapewniona i udokumentowana

Części zamienne

Szybka dostępność części zamiennych jest niezbędna do zapobiegania awariom urządzeń i systemów oraz do zapewnienia jak najszybszego przywrócenia ich funkcjonalności i wydajności.
W zależności od oceny ryzyka, niezbędne części zamienne powinny być dostępne na miejscu lub w pobliżu urządzenia lub systemu.  

Oprócz części zamiennych, Minebea Intec oferuje również dostosowane do potrzeb pakiety części zamiennych.

 • Zestaw startowy: Zestaw startowy jest idealny dla nowych produktów. Zestaw zawiera najważniejsze części zamienne i zużywające się, zapewniając zaawansowaną ochronę od samego początku.
 • Zestaw Life Cycle: Zestaw Life Cycle Kit jest przeznaczony do konserwacji i wymiany po miesiącach lub latach pracy, optymalizując w ten sposób działanie urządzeń.
 • Zestaw Emergency: Zestaw awaryjny zawiera najważniejsze części zamienne. Posiadanie części dostępnych jako środek zapobiegawczy jest niezbędne do maksymalnego skrócenia czasu przestoju, zwłaszcza w przypadku wrażliwych obszarów systemu.
 • Zestaw Total Care: Wszechstronny pakiet pielęgnacyjny. Oprócz standardowych części zamiennych i zużywających się, zestaw ten zawiera również elementy, które ulegają awarii rzadziej, co oznacza, że użytkownik jest zabezpieczony na prawie wszystkie ewentualności.

Korzyści

 • Części zamienne są dostępne wtedy, gdy są potrzebne
 • Straty produkcyjne są zredukowane do niezbędnego minimum

Legalizacja i wzorcowanie

Przyrządy pomiarowe

Wymagania prawne i normy są częścią codziennego życia w branży techniki pomiarowej.
Wyzwania te muszą być traktowane profesjonalnie, zwłaszcza dla klientów w środowiskach regulowanych i wszędzie tam, gdzie ochrona konsumenta ma najwyższy priorytet.

Minebea Intec pomaga spełnić wymagania prawne i postępować zgodnie z wytycznymi GxP - niezależnie od tego, czy chodzi o wdrożenie krajowych i międzynarodowych wymagań dotyczących legalizacji, czy też o przeprowadzenie wiarygodnego i akredytowanego wzorcowania urządzeń. 

 Korzyści

 • Niezawodna i zgodna z przepisami technologia pomiarowa
 • Zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi kalibracji
 • Konsekwentne wdrażanie wymagań systemu zarządzania jakością zgodnie z normą DIN ISO9001

Sprzęt pomiarowy jest ważnym elementem systemu zarządzania jakością. Jest on wykorzystywany jako punkt odniesienia do walidacji norm jakościowych i powinien być starannie dobrany. 
Minebea Intec oferuje odpowiednie wagi i detektory ciał obcych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (np. DIN EN ISO/IEC 17025, HACCP, IFS, BRC).  

Korzyści

 • Bezproblemowe audyty dzięki zgodności z obowiązującymi normami i przepisami, bezproblemowe 
 • Najwyższa możliwa niezawodność procesu dzięki niezawodnym urządzeniom testowym
 • Niezmiennie wysoka i niezawodna dokładność urządzeń pomiarowych

FAT, SAT, IQ/OQ

Urządzenia pomiarowe, systemy i elementy wyposażenia, stosowane w środowiskach regulowanych (GMP), podlegają specjalnym kontrolom. Testy te przeprowadzane są w ramach udokumentowanej procedury kwalifikacji urządzeń (IQ/OQ). 

Podobne sprawdzenia, takie jak FAT i SAT, są typowe w środowiskach nieregulowanych. Połączenie różnych scenariuszy testowych jest również możliwe w środowiskach regulowanych. Należy jednak zauważyć, że chociaż FAT i SAT mogą uzupełnić procedurę kwalifikacji urządzenia, to w żadnym wypadku nie mogą jej zastąpić.

Minebea Intec oferuje odpowiednie usługi w zakresie procedur kwalifikacji i akceptacji urządzeń. Oprócz wdrożenia operacyjnego przez naszych ekspertów, usługi te obejmują również plany testów w celu udowodnienia przydatności urządzenia.

Korzyści

 • Udokumentowana kwalifikacja urządzeń zgodna z dyrektywami i normami
 • Potwierdzona kalibracja minimalizująca odchylenia

FAT – Factory Acceptance Test

Procedury odbioru urządzeń, systemów lub oprogramowania przeprowadzane w zakładzie producenta zapewniają, że zakres działania określony w specyfikacji został w sposób oczywisty spełniony. Odbiór fabryczny obejmuje sprawdzenie podstawowych parametrów urządzenia, takich jak wymiary czy właściwości materiału, a także funkcji układów mechanicznych i elektrycznych.

SAT – Site Acceptance Test

Procedury akceptacyjne przeprowadzane na miejscu u klienta służą do udowodnienia, że montaż został przeprowadzony prawidłowo, a wydajność i funkcjonalność urządzenia jest w pełni zgodna ze specyfikacją. Z reguły dodatkowe testy wydajnościowe przeprowadzane są z produktami w warunkach produkcyjnych, które są jak najbardziej realistyczne.

IQ - kwalifikacja instalacyjna

Kwalifikacja instalacji dowodzi, że zastosowane systemy i urządzenia zostały prawidłowo zainstalowane. W kontekście walidacji procesu, ta procedura kwalifikacyjna jest zatem czynnikiem decydującym o jakości i niezawodności produktu.

Celem kwalifikacji instalacyjnej jest dostarczenie udokumentowanego dowodu, że urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane w środowiskach regulowanych (np. GLP, GMP) oraz że spełnione zostały wymagania określone przez operatora w odniesieniu do zakresu dostawy, dokumentacji, technologii i zgodności.

OQ - kwalifikacja operacyjna

Kwalifikacja operacyjna służy do udowodnienia, że technologie stosowane do produkcji i kontroli jakości spełniają swoje zadanie. Innymi słowy, że urządzenie działa zgodnie z przeznaczeniem w środowiskach regulowanych (np. GLP, GMP) oraz że określone wymagania i wartości graniczne są przestrzegane w całym zakresie pracy urządzeń.

Wzorcowanie / legalizacja urządzeń

Najwyższa dokładność pomiaru, a tym samym jakość produkcji może być zagwarantowana tylko wtedy, gdy urządzenie zostało poddane znormalizowanej procedurze wzorcowania (pomiar porównawczy z identyfikowalną wartością odniesienia).  
Minebea Intec oferuje usługi wzorcowania wag zgodnie z normą DIN EN ISO/ IEC 17025. Wartości kalibracji dla urządzenia pomiarowego są rejestrowane, dokumentowane i ponownie dostosowywane w przypadku odchyleń przy użyciu odpowiednich wartości referencyjnych (np. certyfikowanych wzorów masy). Ponadto Minebea Intec oferuje kalibrację zgodnie z Farmakopeą Europejską (Ph. Eur.) 2.1.7 i Farmakopeą Stanów Zjednoczonych (USP) Rozdział 41 dot. wytwarzania produktów leczniczych i substancji pomocniczych do recepturowania leków.

Korzyści

 • Niezawodna i zgodna z przepisami technika pomiarowa
 • Minimalizacja ryzyka dzięki regularnym wzorcowaniom
 • Konsekwentna realizacja wymagań systemu zarządzania jakością (zgodnie z normą DIN 9001)

Pobierz certyfikaty kalibracji

Jeśli nie mają Państwo akurat certyfikatów kalibracji naszych czujników wagowych, można je po prostu pobrać tutaj.

Pobierz certyfikaty kalibracji

Mediacenter

Kategoria Nazwa pliku Rozmiar pliku Typ pliku
Video
Video Minebea Intec corporate video 11 B youtube
Service
Service How-to Guide // Recognising hidden savings potential 3,50 MB pdf
How-to Guide // Versteckte Sparpontentiale erkennen 3,49 MB pdf

Skontaktuj się z nami

Wsparcie sprzedaży
+48.61.6560298