Wagi zbiornikowe i silosowe 500 kg - 520 t

Minebea Intec oferuje cały szereg czujników wagowych i odpowiednich dla nich zestawów montażowych do procesów ważenia w zbiornikach i silosach. W zależności od wymagań oferujemy bardzo dokładne systemy ważenia (np. do precyzyjnego dozowania i porcjowania) lub wagi, które określają orientacyjny poziom napełnienia zbiornika. Pozostałe zastosowania obejmują też ważenie zbiorników w strefach niebezpiecznych lub w wykonaniu higienicznym, a także w silosach usytuowanych w rejonach zagrożonych trzęsieniami ziemi.