Informacje prawne

Odpowiedzialność za treść

Treść naszej strony internetowej tworzyliśmy z największą dbałością. Co więcej, podejmujemy wysiłki, by stale rozwijać i aktualizować informacje publikowane na stronie,  i zastrzegamy sobie prawo do poprawy tych informacji i danych w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.  Jednakże, pomimo naszych wysiłków podejmowanych celem sprawdzenia zawartości strony, nie możemy zagwarantować poprawności, aktualności i/lub kompletności informacji i danych podanych na stronie internetowej.
Jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne treści podane na tych stronach zgodnie z ogólnym prawodawstwem niemieckim. Jednakże nie jesteśmy zobligowani do monitorowania informacji przesyłanych przez strony trzecie i zapisywanych na naszej stronie internetowej, ani też do analizowania okoliczności wskazujących na nielegalne działania. Nie ma to wpływu na nasze zobowiązania wynikające z ogólnych przepisów dotyczących usuwania i blokowania informacji. Jednakże, możemy powziąć odpowiedzialność za takie działania jedynie, gdy dowiemy się o konkretnych naruszeniach prawa. Usuniemy takie treści z naszej strony internetowej tak szybko, jak to tylko możliwe po otrzymaniu informacji o naruszeniu przepisów lub praw przez dane informacje.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie, w tym utratę przychodów, wynikające z użycia informacji i danych, które można uzyskać z naszej strony internetowej. Wszystkie prawa i zobowiązania pomiędzy naszą spółką, a użytkownikiem tej strony internetowej lub stronami trzecimi są wykluczone.

 

Odpowiedzialność za linki

Nasz strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron, które w żaden sposób nie są pod naszą kontrolą. Z tego powodu, nie możemy gwarantować w żaden sposób za te treści. Dana strona obsługująca strony internetowe strony trzeciej ponosi pełną odpowiedzialność za treści na stronach zalinkowanych na naszej stronie. Zalinkowane strony zostały poddane ocenie pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie umieszczenia linków. W momencie ich tworzenia nie znaleziono nielegalnych treści. Jednakże, nie jesteśmy w stanie ciągle monitorować zalinkowanych stron bez otrzymania wskazówek o naruszeniu prawa przez te treści. Po otrzymaniu informacji o naruszeniu prawa usuniemy te linki najszybciej, jak to możliwe.
Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody, w tym utraty dochodów, wynikające z użycia informacji i danych podanych na stronach, do których umieściliśmy odnośniki na naszej stronie internetowej.

 

Prawo autorskie i licencje

Wszystkie treści opublikowane na naszej stronie internetowej, w szczególności, wszelkie obrazy, grafiki, symbole, logo, nagrania audio i wideo, animacje i dokumenty tekstowe w dowolnym formacie plików i w dowolnej kombinacji są chronione prawami autorskimi, znakiem handlowym lub innymi formami ochrony praw własności intelektualnej. Użycie, pobieranie, modyfikacja lub powielanie wszelkich obrazów, grafik, symboli, logo, nagrań audio i wideo, animacji i dokumentów tekstowych w dowolnym formacie pliku i dowolnych kombinacjach wymaga naszej uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.
Ogólnie, pozwolenie takie dotyczy wyłącznie wcześniej określonego użycia i nie stanowi zezwolenia na dowolne użycie. Nawet jeśli uzyskano zgodę na użycie, pobranie lub powielanie treści zawartych na stronie internetowej, treści takich nie można modyfikować, ani też kopiować dla celów komercyjnych. Co więcej, wymienione wyżej pozwolenie nie jest równoznaczne z udzieleniem licencji na jakiekolwiek użycie własności intelektualnej.
Dodatkowo, dokładamy wszelkich starań, by przestrzegać praw autorskich stron trzecich oraz by załączać odnośniki do naszych własnych i nielicencjonowanych źródeł treści.

 

Ochrona danych

Dane osobowe (np. Imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) na naszej stronie internetowej są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), niemiecką federalną ustawą o ochronie danych [Bundesdatenschutzgesetz] i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, odpowiednio, na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. ) (c) RODO) lub w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych realizowanych przez nas lub osobę trzecią interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prosimy również o zapoznanie się na naszej stronie internetowej ze szczegółowymi informacjami na temat polityki prywatności.

Chcielibyśmy podkreślić, że dane przesyłane przez Internet (np. podczas komunikacji e-mailowej) mogą być przedmiotem błędów w zabezpieczeniach. Kompletna ochrona danych przed dostępem stron trzecich nie jest możliwa.

Wyraźnie zaprzeczamy, by dane kontaktowe, które publikujemy w ramach wymaganych prawnie odnośników były używane przez strony trzecie do dystrybucji reklam i materiałów informacyjnych. Dostawcy i operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymania takich niechcianych reklam, na przykład w formie spamu e-mailowego.

 

Postanowienia ogólne

Wszystkie informacje lub dane, ich użycie i stosowanie do włączenia na niniejszej stronie internetowej oraz wszystkie działania, tolerowanie lub zaniechanie działań odnoszących się do strony internetowej podlegają wyłącznie prawodawstwu niemieckiemu. 
Wyłączność prawodawstwa winna być siedzibą prawną operatora wyznaczonego i wymienionego na stronie internetowej.

© Minebea Intec: 5 września 2016