White Paper Jak wagi i urządzenia kontrolne mogą zwiększyć efektywność produkcji słodyczy

Wagi i przyrządy kontrolne firmy Minebea Intec pomagają nie tylko w zapewnieniu jakości i czystości produktów. Połączenie nowoczesnych technologii i oprogramowania umożliwia wzrost efektywności produkcji. Nasz Poradnik obejmuje pięć podstawowych celów, w osiągnięciu których przyczyniają się nasze wagi i urządzenia kontrolne i które bezpośrednio pozytywnie wpływają na jakość produkcji, jej bezpieczeństwo i wydajność.

  • Optymalizacja procesów i poprawa efektywności
  • Elastyczne podejście do zmian spowodowanych trendami i sezonowością
  • Jakość i bezpieczeństwo produkcji jako ochrona wizerunku
  • Zgodność z przepisami
  • Utrzymanie produkcji w przypadku systemów złożonych

Czytaj How-to Guide


Jak można zmniejszyć zużycie materiałów w produkcji ?

Jeśli chodzi o zużycie stosowanych surowców i dodatków, najważniejsze są systemy napełniające. To oczywiste – przy nalewaniu czekolady, gum i cukierków do formy, potencjał oszczędności związany jest z dokładnym określeniem napełnianej ilości. Z Poradnika można się dowiedzieć, jak nasze dynamiczne wagi kontrolne pomagają zmniejszyć zużycie materiału.

Jak zapewnić elastyczność systemu produkcyjnego ?

Nowe trendy, jak „zero waste“ lub szybko zmieniający się asortyment sezonowy wymagają uniwersalnych rozwiązań. Nasze detektory metalu i systemy kontroli rentgenowskiej nie tylko wykrywają cała obce, ale także określają masę, liczbę elementów, wysokość napełnienia lub poprawność etykiety opakowania. Z naszego Poradnika można się dowiedzieć, jak sprawnie dokonać zmian produktu i opakowania, bez szkody dla jakości.

Dla kogo jest ten Poradnik ?

Poradnik dla producentów słodyczy definiuje pięć nadrzędnych celów, w osiągnięciu których pomagają nasze wagi i urządzenia kontrolne, wpływające korzystnie na jakość i bezpieczeństwo produktów oraz na wydajność produkcji. Lista kontrolna na końcu pomoże ponadto zidentyfikować specyficzne potrzeby i potencjał produkcji. Życzymy owocnej lektury!