Wagi stołowe i podłogowe

Wagi stołowe i podłogowe do użytku przemysłowego można podzielić na różne kategorie: Wagi kompletne lub kompaktowe zawierają oprócz właściwego czujnika wagowego lub układu ważącego także wyświetlacz i jednostkę oceniającą, na której wyświetlane są wyniki ważenia. Minebea oferuje również platformy wagowe i wagi podłogowe Intec, które są używane do ważenia, ale są dostarczane bez wyświetlacza lub powiązanej elektroniki wagowej. Można je podłączyć bezpośrednio do komputera PC lub systemu PLC za pomocą interfejsu szeregowego. Wagi kompletne i kompaktowe można podłączyć do różnych urządzeń peryferyjnych lub innych systemów za pośrednictwem różnych interfejsów szeregowych, RS 232, RS 485, interfejsów magistrali polowej lub sieci Ethernet TCP/IP.

Dostępne są również wagi przeznaczone do zastosowań specjalnych, takie jak waga paletowa IU, która może ważyć palety o masie od 300 do 3000 kilogramów. Jeśli wymagane są szczególnie precyzyjne wyniki pomiarów, Minebea Intec ma w swoim portfolio wagi o wysokiej rozdzielczości, takie jak platforma ważąca IS (Industry Supreme), o bardzo wysokiej rozdzielczości do 620 000 kroków wyświetlania, co zapewnia większą dokładność i minimalizuje straty produktów.

Wagi podłogowe z dużą powierzchnią pomostu mogą być wolnostojące na podłodze lub zainstalowane w zagłębieniu. Wagi podłogowe z dużą powierzchnią pomostu nadają się szczególnie do zastosowań, w których trzeba ważyć ciężkie i duże ładunki. Jeżeli zastosowanie wymaga jak najmniejszej wysokości pomostu, zalecana jest również waga płaska IF. Wagi te można łatwo załadować towarem do zważenia, np. za pomocą wózka podnośnikowego, bez konieczności instalowania kanału. Wszystkie wagi stołowe i podłogowe są również dostępne w wersjach legalnych dla handlu i/lub w wersjach z dopuszczeniem Ex do stosowania w strefach niebezpiecznych.

FAQ

Obszary zastosowań

Obszary zastosowania wag stołowych i podłogowych różnią się zazwyczaj miejscem użycia i maksymalnymi obciążeniami: Wagi stołowe są przeznaczone do stosowania na ladach i stołach. W odróżnieniu od wag podłogowych są one bardziej uniwersalne i mogą być przenoszone w różne miejscach przy niewielkim wysiłku. Niektóre wagi stołowe są dostępne z wewnętrznym akumulatorem i nie muszą być podłączone do zasilania sieciowego.

Dwa najczęstsze obszary zastosowań tych urządzeń to przemysł farmaceutyczny i  spożywczy. Wagi są wykorzystywane do ważenia, dozowania i kontroli surowców, poszczególnych komponentów podczas produkcji oraz produktów gotowych. Ponadto rozwiązania wagowe są stosowane w przemyśle chemicznym i rolniczym, a także w logistyce, produkcji materiałów budowlanych, w branży elektronicznej i recyklingu.

Jak działa waga elektroniczna ?

Zarówno wagi stołowe jak i podłogowe oparte są na jednym (lub więcej) czujniku wagowym, który jest zainstalowany wewnątrz wagi. Próbka jest umieszczana na wadze, a wyniki ważenia są wyświetlane na podłączonym wskaźniku elektronicznym (terminal, kontroler wagowy lub czasami przetworniki wagowe). Czujniki wagowe są oparte na technologii tensometrycznej lub elektromagnetycznej kompensacji siły (EMFC). Wszystkie urządzenia firmy Minebea Intec charakteryzują się krótkim czasem pomiaru, dokładnością i niezawodnością oraz uniwersalnością.

Odpowiednia elektronika wagowa może znajdować się w oddaleniu od platformy wagowej, może też być zamontowana na statywie, połączona z urządzeniami peryferyjnymi lub innymi systemami za pomocą różnych dostępnych interfejsów.

Do jakich zadań wykorzystuje się wagi elektroniczne ?

Typowe zastosowania wag stołowych i podłogowych to zastosowania podstawowe: proste rejestrowanie wartości masy, liczenie sztuk (w zakresie gospodarki materiałowej) lub klasyfikacja i kontrola. Ponadto, wagi takie jak waga przemysłowa Signum mogą być również wykorzystywane do kontroli towarów paczkowanych. Możliwe są również operacje takie jak automatyczne i ręczne dozowanie i napełnianie, jak również ręczne recepturowanie w celu tworzenia mieszanin.

Wagi stołowe i podłogowe firmy Minebea Intec umożliwiają uzyskiwanie bardzo precyzyjnych wyników pomiarów: Na przykład waga przemysłowa Signum Supreme z systemem ważenia EMFC oferuje rozdzielczość do 620 000 d. Precyzyjne wyniki pomiarów zwiększają dokładność produkcji, a tym samym zmniejszają ilość odrzuconych podczas kontroli jakości produktów końcowych. Zamiast stosowania dwóch wag – małej i dużej , można użyć jednej wagi do dodawania małych porcji do ważonej partii, co oznacza mniejsze koszty całkowite, mniej odrzuconych produktów, a tym samym większą rentowność.

Jakie cechy wag stołowych i podłogowych są ważne?

Jedną z podstawowych, ważnych cech każdej wagi jest jej rozdzielczość. W zależności od wymagań, należy wybrać wagę o odpowiednim zakresie i działce odczytowej, aby osiągnąć oczekiwaną dokładność wyników ważenia. W przemyśle farmaceutycznym i spożywczym oraz w innych sektorach poszukiwane są modele dopuszczone do zastosowań w metrologii prawnej - Minebea Intec również oferuje szeroką gamę takich modeli.

Oprócz maksymalnego obciążenia i dokładności, w przypadku wag podłogowych i stołowych, konstrukcja, to jest materiał i klasa szczelności, jest ważnym wskaźnikiem wytrzymałości wagi. Modele Minebea Intec są również dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej i w klasie ochrony IP69, która zapewnia, że produkt jest pyłoszczelny i wystarczająco zabezpieczony przed czyszczeniem wysokociśnieniowym wodą o wysokiej temperaturze.

Równie ważna jest konstrukcja higieniczna urządzeń. Szczególnie w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, gdzie czystość produktu końcowego lub sterylność odgrywa zasadniczą rolę, ważna jest możliwość szybkiego i skutecznego czyszczenia urządzeń, co przekłada się na niższe koszty i nakład pracy.

Skontaktuj się z nami

Wsparcie sprzedaży
+48.61.6560298