Agrobiznes

Agrobiznes obejmuje szerokie spektrum czynności związanych z biznesem w rolnictwie, i dlatego ma duże zapotrzebowanie na technologie ułatwiające napełnianie, ważenie i kontrolę materiałów i produktów. Technologie takie dostarcza Minebea Intec. Materiały luzem takie jak nawozy, pasze i żywność muszą zostać skontrolowane, zważone, spakowane i dostarczone.

Szeroki wachlarz produktów Minebea Intec do ważenia, inspekcji pod kątem obecności ciał obcych, zarówno automatycznych jak i ręcznych, oferuje wysokiej jakości rozwiązania na każde takie potrzeby. Nasze rozwiązania w zakresie wag samochodowych, wag silosowych i innych wag stołowych i podłogowych oferują solidność niezbędną do ważenia materiałów luzem. Dostępne są także wytrzymałe rozwiązania do dozowania i sortowania. Wszystkie rozwiązania możemy dostarczyć do użycia wewnątrz budynków, ze stosowną ochroną IP i ochroną przed uderzeniem pioruna, dużą wytrzymałością na wilgoć, korozję, kurz i zmiany temperatur.

Solidny partner w kontroli jakości i sprzęcie przetwórczym dla sektora agrobiznesu.

Minebea Intec posiada wiele lat doświadczeń w projektowaniu oraz wytwarzaniu innowacyjnych urządzeń produkcyjnych oraz kontroli jakości do ważenia oraz wykrywania ciał obcych. Ogromna część ekspertyzy firmy związana jest z zastosowaniami w branży rolniczej, w którym kontrola jakości odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz jakości, jak również z maksymalizacją wydajności oraz opłacalności procesów produkcji.

Jako niezawodny partner dla dostawców w sektorze agrobiznesu z całego świata Minebea Intec przeznacza poważne nakłady na procesy testowania oraz certyfikacji produktów w kwestii zgodności z różnymi normami oraz przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi, takimi jak

  • dla materiałów i produktów: EHEDG/FDA/HACCP/IFS/EAC/AAA/NSF
  • dla zastosowań w miejscach zagrożonych wybuchem: ATEX/FM/CSA/IECEx/EAC
  • dla kalibracji: OIML/NTEP
  • dla ochrony przed wnikaniem (IP): do IP69k


Nasze produkty i rozwiązania zostały stworzone tak, by spełnić możliwie jak najwięcej wymogów branży rolniczej, takich jak duża wytrzymałość na korozję oraz ochrona przeciw-piorunowa. Nasze rozwiązania oferują ochronę IP, ochronę przed wilgocią, kurzem i zmianami temperatury. Standardem jest także łatwość użycia, użycie baterii zapewniających elastyczność zasilania i rożne opcje łączności w zależności od potrzeb. Dlatego też jesteśmy przygotowani na spełnienie szeregu zmiennych potrzeb dostawców z branży rolniczej niezależnie od ich produktu lub pole działalności. Oczywiście dostarczamy powiązaną dokumentację jakościową, która może być wymagana dla takich zastosowań. Standardem jest także łatwość kalibracji, czyszczenia i użytkowania.