Przemysłu chemicznego

Przemysł chemiczny wytwarza ogromną różnorodność produktów przy użyciu szerokiego zakresu surowców, od gazów, przez minerały po olej. Minebea Intec oferuje innowacyjne oraz zindywidualizowane technologie pomiarowe i kontrolne oraz usługi dostosowane do różnorodnych procesów branżowych. Bez względu na to, czy produkty chemiczne powstają w trakcie prostych czy wysoce złożonych procesów, czy są przeznaczone dla gospodarstw domowych, czy dla przemysłu, Minebea Intec zapewnia szeroki zakres zaawansowanych technologicznie urządzeń do ważenia, dozowania i detekcji ciał obcych.

Jako lider wśród dostawców technologii oraz usług do ważenia oraz inspekcji oferujemy różnorodne rozwiązania idealne do trudnych warunków produkcyjnych, takich jak atmosfery wybuchowe, środowiska higieniczne, zwiększone ruchy powietrza czy trudne warunki sejsmiczne. Szczególnie nasze innowacyjne wagi i oprogramowanie stale wzmacniają sprawność operacyjną, zwiększają elastyczność oraz polepszają konkurencyjność.

Niezawodny partner dla kontroli jakości w przemyśle chemicznym

Minebea Intec posiada dziesiątki lat doświadczeń w projektowaniu oraz wytwarzaniu innowacyjnych urządzeń produkcyjnych i do kontroli jakości - do ważenia oraz detekcji ciał obcych. Ogromna część doświadczeń firmy związana jest z zastosowaniami w przemyśle chemicznym, w którym kontrola jakości odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz jakości, jak również z maksymalizacją wydajności oraz opłacalności procesów produkcji, na przykład poprzez optymalizację procesów i jakości produktów.

Jako niezawodny partner producentów chemicznych z całego świata Minebea Intec przeznacza poważne nakłady na procesy testowania oraz certyfikacji produktów w kwestii zgodności z różnymi normami oraz przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi, takimi jak

  • dla produktów: EHEDG / FDA / HACCP / IFS
  • dla zastosowań w strefach niebezpiecznych: ATEX / FM / CSA / IECEx
  • dla kalibracji: OIML / NTEP