Detektory ciał obcych

Minebea Intec projektuje i produkuje przemysłowe detektory ciał obcych oraz systemy wykrywania ciał obcych do kontroli żywności i innych produktów. Pierwszym i najważniejszym celem jest ochrona ludzi: Zanieczyszczone towary są wykrywane i usuwane przez systemy; ochrona konsumenta jest tu najważniejsza.

Ponadto detektory chronią również maszyny w łańcuchach produkcyjnych: Ciała obce znajdujące się w strumieniu produktów mogą spowodować uszkodzenie maszyn podczas dalszego przetwarzania. Przepisy prawne w niektórych przypadkach nakładają na producentów instalacji obowiązek stosowania takich urządzeń.

Systemy mogą wykrywać różne rodzaje ciał obcych. Rozróżnia się detektory metali i systemy kontroli rentgenowskiej. Przemysłowe detektory metali bazują na cewce, która wytwarza pole elektromagnetyczne w tunelu poszukiwawczym. Każdy przechodzący produkt pozostawia określony wzór. Wykrycie odchyleń wskazuje na zanieczyszczenie. Specjalne okrągłe cewki, takie jak Vistus Freefall, wykrywają ciała obce w strumieniu spadających produktów, takich jak materiały sypkie, na przykład przekąski. Dzięki Flexus® Combi, Minebea Intec oferuje nawet połączenie wagi kontrolnej i detektora metalu: Zapewnia to użytkownikom maksymalną kontrolę jakości przy minimalnej ilości miejsca.

FAQ

Jakie są obszary zastosowań wykrywania ciał obcych?

Z drugiej strony, ochrona zakładów produkcyjnych jest typowym zagadnieniem dla przemysłu chemicznego, tworzyw sztucznych, gumy, recyklingu i przemysłu drzewnego. Na przykład w przemyśle chemicznym detektory metalu są stosowane do kontroli przetworzonych tworzyw sztucznych, aby uniknąć uszkodzenia kosztownych form.

Wszystkie produkty zanieczyszczone ciałami obcymi są niezawodnie usuwane z linii produkcyjnej lub pakującej za pomocą naszych produktów kontrolnych. Daje to pewność, że produkt końcowy nie jest skażony i minimalizuje ryzyko wycofania produktu z rynku. Jednak nie tylko ochrona konsumenta odgrywa ważną rolę: również urządzenia produkcyjne mogą zostać uszkodzone przez ciała obce znajdujące się w produkcie podczas jego dalszego przetwarzania. Detektory metali odgrywają więc w produkcji podwójną rolę.

W ostatnich latach znacznie wzrosło zastosowanie systemów kontroli rentgenowskiej w przemyśle spożywczym. Systemy te okazały się dobrą inwestycją w bezpieczeństwo, integralność i jakość produktów. Ich zdolność do wykrywania ciał obcych w produktach i niezawodnego odrzucania ich z linii produkcyjnej lub pakującej sprzyja zachowaniu zgodności z normami branżowymi, takimi jak HACCP, IFS i BRC, chroni wizerunek marki i pomaga uniknąć kosztownego wycofywania produktów z rynku.

Do jakich zadań wykorzystywane są systemy wykrywania?

Do jakich zadań wykorzystywane są systemy wykrywania?Oprócz ochrony konsumentów, wykrywacze ciał obcych są również wykorzystywane do zapewnienia jakości i integralności produktów. Rozwiązania Minebea Intec zapewniają zarówno ochronę konsumentów, jak i maszyn dzięki maksymalnej skuteczności wykrywania. Produkty te można znaleźć w różnych punktach łańcucha produkcyjnego i stanowią one krytyczne punkty kontroli: Urządzenia mogą być wykorzystywane do kontroli materiałów sypkich i towarów w strefie przyjmowania towarów w celu wyeliminowania zanieczyszczonych surowców.

Innym ważnym przykładem jest kontrola towarów zapakowanych, zanim trafią one do wysyłki. Detektory metalu i urządzenia do kontroli rentgenowskiej zapewniają tutaj jakość produktu. Jednak systemy rentgenowskie, takie jak seria Dymond, są wykorzystywane nie tylko do wykrywania ciał obcych. Nowoczesne systemy wykonują również standardowe zadania, które tradycyjnie przypisuje się wagom kontrolnym. Obejmują one kontrolę kompletności, kontrolę poziomu napełnienia, geometryczne wykrywanie, na przykład, ubytków lub pęknięć w produkcie, a nawet przybliżone obliczanie masy produktu.

Jakie właściwości detektorów ciał obcych są ważne?

Wybór odpowiedniego detektora ciał obcych zależy przede wszystkim od produktu, który ma być poddany kontroli. W przypadku urządzeń rentgenowskich obowiązuje następująca zasada: im grubszy i gęstszy jest produkt, tym więcej energii promieniowania rentgenowskiego jest potrzebne. W zależności od wymagań klienta należy pamiętać o kontraście, a w konsekwencji o czułości systemu. Elastyczność wynika z różnych rozdzielczości detektorów: Ma to wpływ na minimalną wielkość ciała obcego, które może być wykryte przez system.

Z kolei czułość cewki do wykrywania metali zależy zasadniczo od jej częstotliwości roboczej i przewodności produktu (efekt produktu). W przypadku linii produkcyjnych, na których występują różne produkty i efekty działania produktów, zaleca się stosowanie urządzeń z technologią wieloczęstotliwościową, takich jak seria Vistus. Dla wielu klientów ważne są również wymiary cewki: na przykład w wielu zakładach produkcyjnych przestrzeń jest ograniczona; w tym przypadku kompaktowe urządzenia, takie jak Vistus, dzięki swoim niewielkim wymiarom i niezmiennie dobrym wynikom wykrywania, spełniają swoje zadanie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat systemów wykrywania metali i kontroli rentgenowskiej, polecamy nasze publikacje.

How the right technologies can provide effective protection against recalls to the food industry

Any recall of food products from the retail trade represents a threat to the manufacturer's reputation and poses a risk of considerable economic damages

Read How-to Guide 

 

Skontaktuj się z nami

Wsparcie sprzedaży
+48.61.6560298