Karma dla zwierząt

Technologie ważenia i kontroli, którym mogą zaufać nawet zwierzęta domowe!

Niezawodne rozwiązania dla producentów karmy dla zwierząt

Zapewnienie, że produkty są bezpieczne i wolne od zanieczyszczeń zawsze było priorytetem dla producentów karmy dla zwierząt. Jednak nowe trendy w produkcji zmuszają ich do większej elastyczności przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów i zachowaniu ciągłości dostaw. Dzięki szerokiemu portfolio produktów do ważenia i kontroli, Minebea Intec oferuje producentom właściwe rozwiązania, które pozwolą im zabezpieczyć swoją działalność także w przyszłości.

Detektory metalu, detektory X-ray i systemy kontroli wizyjnej, razem ze specjalnym oprogramowaniem, są używane w wielu krytycznych punktach kontroli podczas produkcji karmy, aby wyeliminować zanieczyszczenia m.in. z metalu, kamienia czy plastiku. Kontrola zanieczyszczeń zaczyna się jeszcze przed procesem przetwarzania, kiedy to surowce są sprawdzane pod kątem występowania ciał obcych. Podczas późniejszych etapów, takich jak mieszanie składników, zanieczyszczenie produktu może być spowodowane ścieraniem się elementów pojemników lub maszyn. Pod koniec procesu, zapakowane produkty są również sprawdzane przez detektory. Automatyczne wagi kontrolne takie jak Flexus® i Synus® są wyposażone w elektromagnetyczne czujniki wagowe z kompensacją siły, zapewniając tym samym najdokładniejsze ważenie oraz regulację poziomu napełnienia, aby ograniczyć straty surowca.

Skontaktuj się z nami 

 

"Nasze portfolio obejmuje systemy dla wszystkich obszarów: do stosowania przy przyjmowaniu towarów, do magazynowania surowców i do właściwego procesu produkcyjnego oraz końcowej kontroli jakości."

Matthias Rehren,
Manager Sprzedaży dla Kluczowych klientów i OEM w Minebea Intec.

Korzyści dla producentów karm dla zwierząt Zwiększamy wydajność produkcji dzięki wysokiej jakości i w pełni zautomatyzowanym technologiom ważenia i kontroli.

 • Mniej odrzuconych produktów i odpadów

 • Mniejsza strata surowców

 • Automatyczna regulacja poziomu napełnienia

 • Zmniejszone koszty personelu

 • Zgodność z przepisami takimi jak HAACP, IFS i BRC

 • Łatwa integracja w liniach produkcyjnych

 • Elastyczność dzięki systemom dostosowanym do potrzeb klienta

 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych

 • Pełna rejestracja produktów i dane statystyczne

 • Intuicyjna obsługa w zakresie zarządzania recepturami itp.

 • Bezpieczeństwo inwestycji

 • Zgodność z przepisami dotyczącymi towarów paczkowanych bez konieczności przeprowadzania wyrywkowych kontroli produktó

How-to Guide Jak ochronić swój produkt przed wycofaniem z rynku

Producenci karmy dla zwierząt domowych, którzy decydują się na wykrywanie ciał obcych odnoszą korzyści na wiele sposobów. Pierwszą i najważniejszą jest zapewnienie odpowiedniej jakości produktu, a tym samym ochrona zwierząt. Zanieczyszczenia mogą prowadzić też do kosztownego wycofywania produktów z rynku i zniszczenia marki.

Dowiedz się, jak technologie wykrywania ciał obcych i kontroli poziomu mogą zminimalizować to ryzyko i zabezpieczyć procesy produkcyjne w naszym poradniku How-to Guide.

Czytaj How-to Guide


Best Practice

Producent karmy dla zwierząt ograniczył straty surowca i zwiększył wydajność produkcji

Klient zauważył, że wszystkie puszki z karmą dla zwierząt, które produkował, były przepełnione. Minebea Intec zaoferowała mu automatyczną wagę kontrolną do wysokich wydajności, która wyeliminowała konieczność wyrywkowego sprawdzania masy każdej puszki i zredukowała stratę surowców do absolutnego minimum.

Zmniejszenie strat surowców , zautomatyzowane ważenie kontrolne z regulacją poziomu napełnienia i zmniejszone koszty personelu to wymierne korzyści dla tego klienta wynikające z zastosowania dwutorowej wagi kontrolnej Flexus®.

Czytaj Best Practice


Wydajna produkcja karmy dla zwierząt

Populacja zwierząt domowych zwiększyła się gwałtownie w czasie pandemii COVID-19. W połączeniu ze wzrostem świadomości na temat żywienia i żywności, znajdujemy się w sytuacji, w której właściciele zwierząt domowych mają coraz większe wymagania odnośnie jakości karm.

Przeczytaj cały artykuł


The right solution for every process step Zwiększ jakość, szybkość i bezpieczeństwo swojej produkcji

Nowe systemy wizyjne do zautomatyzowanej kontroli jakości na końcu linii

Użytkownicy mogą teraz skorzystać z trzech systemów kontroli wizyjnej o różnych rozmiarach, w zależności od wymagań ich linii produkcyjnej. Kompaktowy SmartInspector® może być zintegrowany z istniejącymi przenośnikami taśmowymi i zapewnia podstawowe opcje kontroli na minimalnej przestrzeni. VisioCompact® umożliwia obszerniejszą kontrolę dwustronną z licznymi opcjami, a jednocześnie wymaga niewielkiej przestrzeni do instalacji. System VisioPointer® zapewnia najszerszy wybór kryteriów kontroli. W wersji standardowej opiera się na trzech kamerach, kilku typach oświetlenia, a opcjonalne może zostać wyposażony w dodatkowe kamery boczne do wielostronnej analizy. Do tego dochodzi gama rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta, takich jak Inline-Inspector® do integracji z maszynami pakującymi. Kamery i oświetlenie w tych systemach można również rozszerzyć poza widmo bliskiej podczerwieni aż po analizę hiperspektralną.

Detektor rurowy Vistus® Pipeline - optymalne rozwiązanie dla producentów karmy

Detektory rurowe Vistus® Pipeline spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wykrywania zanieczyszczeń u producentów lepkich i płynnych produktów spożywczych oraz karmy dla zwierząt. Celem jest zapewnienie, że produkty opuszczają fabrykę wolne od zanieczyszczeń metalowych. Detektory metalu Minebea Intec wspierają zgodność z przepisami branżowymi, takimi jak HACCP, IFS i BRC. Chronią wizerunek marki i pozwalają uniknąć kosztownych wycofań produktów z rynku. System obejmuje znaną elektronikę Vistus®, intuicyjne wyświetlacze dotykowe oraz opcjonalne interfejsy do monitorowania i sterowania. Dostępne są różne typy separatorów oraz różne opcje połączeń i montażu. Dla indywidualnych wymagań i zastosowań dostępny jest szeroki zakres wariantów i wymiarów, umożliwiający precyzyjną integrację z linią produkcyjną. W szczególnych przypadkach oferujemy również indywidualne rozwiązania inżynieryjne.

100-procentowa kontrola produkcji

Automatyczne wagi kontrolne są wykorzystywane do 100-procentowej kontroli produktów na liniach pakowania. Zintegrowane systemy separacji sprawiają, że wszelkie wadliwe produkty są usuwane bez zatrzymywania produkcji. Wagi pomagają również poprawić produktywność, wykorzystując gromadzone przez siebie dane.

Minebea Intec oferuje różne rodzaje wag kontrolnych. Mogą one być skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, a jeśli klienci mają bardzo specyficzne wymagania, mogą być także stworzone wersje niestandardowe. Dzięki wadze Flexus® oferujemy użytkownikom technologię czujników wagowych o wysokiej rozdzielczości, która umożliwia maksymalną przepustowość z absolutną precyzją ważenia nawet przy prędkościach do 2,6 m/s.

Ważenie kontrolne dostosowane do potrzeb

Wielu producentów karmy używa wag kontrolnych po zakończeniu właściwego procesu produkcyjnego, aby upewnić się, że masa produktu jest prawidłowa i że produkt jest kompletny. Jednym z rozwiązań, które Minebea Intec oferuje do tego zadania, jest seria wag platformowych Combics® które można dostosować do wymaganych maksymalnych obiążeń i rozdzielczości. Seria Combics oferuje również specjalne rozwiązanie jednostanowiskowe do kontroli wstępnego pakowania artykułów spożywczych dla zwierząt, co jest szczególnie przydatne w procesach produkcyjnych na mniejszą skalę. Automatyczne statystyki i wydruki, jak również graficzne oceny na wyświetlaczu wagi pomagają użytkownikom w ich codziennych zadaniach.

Ekonomiczne wagi kontrolne

Essentus® jest innowacyjnym rozwiązaniem i spełnia potrzeby naszych klientów, którzy mają jasno określone wymagania dotyczące wag kontrolnych.

Często jesteśmy proszeni o prosty, niedrogi model wagi automatycznej, który umożliwia niezawodne, precyzyjne ważenie kontrolne i klasyfikację na linii pakowania. To właśnie tam pojawia się Essentus Efficiency, który oferuje podstawowe funkcje ważenia. Dla klientów, którzy wymagają więcej dostępna jest wersja Essentus Performance o zaawansowanych możliwościach.

Grawitacyjne detektory metali Vistus® Freefall

Detektory grawitacyjne Vistus® zapewniają niezawodną kontrolę i usuwanie metalowych ciał obcych z każdego rodzaju produktu, który jest transportowany grawitacyjnie przez rurę, np. granulat, karma sucha, półwilgotna, świeża, odwodniona, liofilizowana.

 • Minimalna wysokość instalacji umożliwia łatwą integrację w każdym środowisku
 • True In-Process Validation - ta funkcja gwarantuje poprawne testowanie działania systemu
 • Obsługa nawet czterech cewek detektora za pomocą jednego terminala

Niezawodne systemy rentgenowskie

Systemy kontroli rentgenowskiej serii Dymond są niezwykle wszechstronne i idealnie nadają się do kontroli pakowanej karmy dla zwierząt na końcu procesu produkcyjnego. Detektory rentgenowskie niezawodnie wyszukują ciała obce oraz umożliwiają wykrycie pustych przestrzeni w opakowaniu i sprawdzenie, czy produkt wypełnia je całe. Nie ma znaczenia, czy produkty są suche, czy zawierają płyny, czy znajdują się w torebkach lub kartonach zbiorczych. Aby spełnić indywidualne wymagania każdej linii produkcyjnej, Minebea Intec oferuje trzy różne modele detektorów Dymond o szerokości taśmy od 200 mm do 800 mm. Możliwe są również aplikacje wielorzędowe z maksymalnie ośmioma torami

Kontrola procesu dozowania i recepturowania

Zintegrowany system sterowania ułatwia automatyzację ważenia i dozowania. Oprogramowanie Batch-PMS można łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą sieciową i systemową w różnych gałęziach przemysłu. Zawiera ono moduły do sterowania procesami, zarządzania produkcją, recepturami i danymi oraz wiele innych opcji.

Korzyści dla użytkownika:

 • Prosta obsługa, wielu użytkowników
 • Łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą
 • Duże bezpieczeństwo danych, w tym zintegrowane funkcje tworzenia kopii zapasowych

Innowacyjne oprogramowanie do optymalizacji procesów

Oprócz odpowiednich urządzeń zaprojektowanych zgodnie ze standardami higieny, również oprogramowanie jest kolejnym ważnym czynnikiem w produkcji wysokiej jakości karmy dla zwierząt. Minebea Intec ma w swoim portfolio szereg innowacyjnych rozwiązań dla producentów również w tym obszarze. Oprogramowanie do statystycznej kontroli procesu SPC@Enterprise pomaga producentom zagwarantować odpowiednią jakość, bezpieczeństwo i wydajność produkcji.

Najnowsza wersja SPC@Enterprise 4.0, oferuje użytkownikom kompleksowe narzędzie, które łączy w sobie rejestrowanie próbek i automatyczną kontrolę procesu. Umożliwia również sprawne łączenie w sieć różnych urządzeń i systemów firmy Minebea Intec i innych dostawców, bieżącą kontrolę procesu dzięki programowi monitorującemu, łatwe tworzenie statystyk produkcyjnych i KTP oraz proste opcje tworzenia kopii zapasowych danych w celu zminimalizowania ryzyka ich utraty.


Skontaktuj się z nami

Wsparcie sprzedaży
+48.61.6560298