White Paper Zostań ekspertem w dziedzinie wykrywania metali

Środki zapobiegawcze i zarządzanie ciałami obcymi zyskały duże znaczenie w przemyśle spożywczym. Powodem są zmienione wymagania standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz wzrost wrażliwości opinii publicznej na zanieczyszczone i wadliwe produkty. W dobie mediów wycofywanie produktów może znaczyć więcej niż straty gospodarcze: w najgorszym przypadku zaszkodzą wizerunkowi całego przedsiębiorstwa.

  • Wymagania dotyczące zapobiegania i wykrywania, podstawy prawne
  • Przegląd działań zapobiegawczych
  • Wprowadzenie do technologii wykrywania metali
  • Walidacja i weryfikacja systemów wykrywających
  • Procesy separacji ciał obcych i monitorowanie systemów detekcji metali

Czytaj White Paper