Corporate, Rozwiązania w zakresie inspekcji

Nowość: Systemy wizyjne Minebea Intec do automatycznej kontroli jakości na liniach produkcyjnych

Ciągły wzrost automatyzacji przy coraz większej wydajności linii produkcyjnych wymaga elastycznych rozwiązań w zakresie kontroli jakości. Ponadto, zwłaszcza w sektorze spożywczym, tolerancja błędów ze strony klienta końcowego jest zerowa. Nowe urządzenia od Minebea Intec - VisioCompact®, SmartInspector® oraz VisioPointer® uzupełniają kontrolę jakości o automatyczne systemy kontroli wizyjnej w newralgicznych punktach i mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.

Wymagania stawiane wizyjnym systemom kontroli jakości często wykraczają poza możliwości pojedynczych kamer. W najlepszym przypadku punkty kontrolne z przetwarzaniem obrazu powinny wykrywać jednocześnie kilka problemów związanych z jakością. Ponadto dane i statystyki powinny być generowane w czasie rzeczywistym i wykorzystywane do optymalizacji i odpowiedniej dokumentacji. Tak złożone zadania wymagają systemów z najnowszym oprogramowaniem, kamerami  i naświetleniem oraz odpowiednim know-how.

Wszystko w jednym  – systemy wizyjne Minebea Intec

Nowa seria systemów wizyjnych stanowi uzupełnienie portfolio urządzeń kontrolnych Minebea Intec  o czwarty filar kontroli jakości - jakość żywności może być teraz  monitorowana w sposób kompleksowy: od automatycznych wag kontrolnych, poprzez detektory metali i detektory rentgenowskie, po nowe, zautomatyzowane systemy wizyjne. Użytkownicy mogą korzystać z trzech systemów wizyjnych o różnych możliwościach i rozmiarach w zależności od wymagań danej linii produkcyjnej. Kompaktowy SmartInspector® może być zintegrowany z istniejącymi przenośnikami taśmowymi i zapewnia podstawowe opcje kontroli na minimalnej przestrzeni. VisioCompact® umożliwia obszerniejszą kontrolę dwustronną z licznymi opcjami, a jednocześnie wymaga niewielkiej przestrzeni do instalacji. System VisioPointer® zapewnia najszerszy wybór kryteriów kontroli. W wersji standardowej opiera się na trzech kamerach, kilku typach naświetlenia, a opcjonalne może zostać wyposażony w dodatkowe kamery boczne do wielostronnej analizy. Do tego dochodzi gama rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta, takich jak Inline-Inspector® do integracji z maszynami pakującymi. Kamery i technikę naświetlania w tych systemach można również rozszerzyć poza widmo bliskiej podczerwieni aż do analizy hiperspektralnej.

Najważniejsze kryteria kontroli w jednym miejscu

Kontrola zgrzewu opakowania jest jedną z najważniejszych wizualnych kontroli jakości w sektorze spożywczym, ponieważ data przydatności produktu do spożycia obowiązuje tylko przy zachowaniu całkowitej szczelności opakowania. „Kontrola zgrzewów za pomocą kamer jest szybka, nieinwazyjna i adaptacyjna. Konwencjonalne metody nie posiadają tych zalet. Jesteśmy dumni, że możemy zaproponować naszym klientom to wyjątkowe rozwiązanie w zakresie produkcji” – mówi dr Thorsten Vollborn, Szef ds. Zarządzania Produktami Inspekcyjnymi  w Minebea Intec. Systemy wizyjne Minebea Intec oferują znacznie więcej niż tylko jeden proces kontroli. W zależności od wymagań klienta możliwe jest dodanie innych, równoległych etapów testowania. Klasyczne procesy inspekcji optycznej, takie jak prawidłowe umieszczenie etykiety, odczyt i ocena (OCR/V) poprawności daty oraz czytelności kodu kreskowego lub kodu QR, można łatwo rozszerzyć o dalsze kryteria, takie jak kolor, kształt lub umiejscowienie zawartości opakowania. Dzięki intuicyjnemu panelowi dotykowemu systemy wizyjne zapewniają również właściwą dla Minebea Intec łatwość użytkowania. VisioPointer® i VisioCompact® można łatwo zintegrować z istniejącymi liniami produkcyjnymi. Systemy wyposażone są w taśmę podającą i odbiorczą, odpowiednią obudowę zapewniającą optymalne warunki naświetlenia oraz terminal do programowania produktów i monitorowania produkcji. Dostępna jest również opcja automatycznego odrzucania wadliwych produktów. Możliwość połączenia z systemami ERP i analiza produkcji w chmurze zapewniają wielowarstwowy obraz wydajności produkcji, a także rozbudowaną analizę i rejestrowanie danych.

Kontrola wizyjna na straży jakości

Dodatkowa inspekcja optyczna w decydujący sposób przyczynia się do zmniejszenia ryzyka przeoczenia istotnych wad, a tym samym ewentualnej konieczności wycofywania produktów, co potwierdza Willy-Sebastian Metzger, Szef Marketingu i Rozwoju Biznesu w Minebea Intec: „Dzięki nowym systemom wizyjnym poszerzamy nasze portfolio urządzeń kontrolnych. Oznacza to, że jeśli chodzi o kontrolę jakości pakowanej żywności, możemy zaoferować wszystko z jednego źródła, co jest bardzo dobrze odbierane przez naszych klientów”.

Dla producentów, którzy koncentrują się na bezpieczeństwie produktów, integracja jednego z nowych systemów wizyjnych Minebea Intec jest przydatnym uzupełnieniem zautomatyzowanej kontroli jakości. Mogą na tym skorzystać szczególnie producenci żywności, uzyskujący możliwość dalszej optymalizacji wydajności produkcji i bezpieczeństwa produktów oraz ograniczania liczby reklamacji.

Related Files

Nazwa pliku Rozmiar pliku Typ pliku
minebea_intec_vision_systems.jpg 109 KB jpg
minebea_intec_vision_pointer.jpg 94 KB jpg
visiopointer_tradefair.jpg 215 KB jpg