Poziomy kontraktowe usług

Naszym światowym klientom oferujemy obszerne pakiety serwisowe. Nasze doskonale zorganizowane procedury, najnowocześniejsza technologia i ukierunkowanie na sektor usługowy pozwalają nam na zaoferowanie klientom efektywnych prac konserwacyjnych i usług naprawczych, interweniując szybko i sprawnie.

Klienci mogą wybrać pomiędzy pięcioma różnymi poziomami pakietów serwisowych, z których każdy został zaprojektowany tak, by spełniać ich indywidualne potrzeby:

A1 Essential

Podstawą pakietu na poziomie A1 Essential są usługi kalibracji i weryfikacji zgodne z wymogami metrologii prawnej.

A2 Essential Plus

Podstawę pakietu A2 Essential Plus stanowią prace w ramach konserwacji zapobiegawczej zgodne z wymogami globalnymi wraz ze szczegółowymi raportami.

A3 Premium

Przy pakiecie A3 Premium, nasi klienci cieszą się przywilejami płynącymi z dostępu do usług dodatkowych, takich jak wyłączny dostęp do naszych ekspertów ds. pomocy technicznej.

A4 Premium Plus*

Jedną z usług wchodzących w skład pakietu A4 Premium Plus jest dostępność wykwalifikowanych ekspertów serwisowych, którzy przez aż do 14 godzin dziennie będą służyć klientowi pomocą techniczną.

A5 Ultimate 24/7*

Pakiet A5 Ultimate 24/7 zapewnia jeszcze więcej korzyści niż inne pakiety, obejmuje on m.in. spersonalizowany numer kontaktowy na infolinię, całodobową pomoc techniczną, a nawet więcej.

*Poziomy serwisowe A4 i A5 nie są dostępne w niektórych krajach, zależnie od sprzętu.

W zależności od wybranego pakietu nasi klienci korzystają na dostępie do usług na różnym poziomie intensywności. Kluczowymi czynnikami pozwalającymi na zapewnienie dyspozycyjności urządzenia są:

Szybki dostęp do wykwalifikowanych profesjonalistów.

  • Bezpośredni kontakt z ekspertami serwisowymi za pomocą numeru ogólnego lub, na specjalne życzenie, osobistego numeru kontaktowego.

Zapobiegawcze prace konserwacyjne

  • Wyszkoleni przez producenta urządzenia eksperci sprawią, że nasi klienci nie będą mieli podstaw do zmartwień.
  • Profesjonalne raporty stanu urządzeń klienta zapewnią czytelność i bezpieczeństwo pozwalające na zminimalizowanie czasu przestoju.

Dostępność części zamiennych

  • Stanowi podstawę niezawodnej pracy systemu. Wszystko dzięki różnorodnym pakietom części zamiennych dla wszystkich typów urządzeń.
  • Klienci, którzy mają z nami podpisane umowy pakietowe, mogą liczyć na specjalne zniżki na części zamienne.

Wykwalifikowane raportowanie błędów

  • Dzięki konsekwentnemu szkoleniu oferowanemu w czasie rozruchu eksploatacyjnego urządzenia oraz specjalnym sesjom szkoleniowym personel nauczy się odpowiednio raportować błędy.


Szybka komunikacja

  • Najszybszy wybór przy każdym zadaniu, nie zależnie od tego, czy kontaktujemy się za pomocą telefonu, e-maila czy korzystamy ze wsparcia na odległość.
  • Czasy reakcji i dopasowano do indywidualnych potrzeb, pomoc możliwa jest nawet całodobowo.

Korzyści dodatkowe

  • Nagradzamy naszych klientów za ich zaufanie, wsparcie i współpracę gwarantując wykwalifikowane wsparcie i zniżki na produkty i usługi.