Academy – centrum szkoleniowe firmy Minebea Intec

„Academy” stanowi autorski projekt szkoleń firmy Minebea Intec. Oferuje ona szeroki zakres usług obejmujących szkolenia z codziennego użytkowania urządzenia, naprawy urządzeń firmy Minebea Intec oraz seminaria i prezentacje internetowe dotyczące technologii, ewolucji produktów i lokalnych wymogów prawnych.

Szkolenia dla użytkowników

Sesje szkoleniowe dla użytkowników pomagają zrozumieć większość aspektów inwestycji i pozwalają na uniknięcie złego użytkowania urządzenia, niepotrzebnych przestojów w jego pracy i ponoszenia kosztów z tytułu napraw. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów i mogą się odbywać bezpośrednio w zakładach klientów lub w centrach szkoleniowych akademii firmy Minebea Intec. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

Dostępne są trzy poziomy szkoleń dotyczących wag kontrolnych, detektorów metali i systemów rentgenowskich.

 • Szkolenie podstawowe
 • Szkolenie dla operatora
 • Szkolenie dla konserwatora

Przegląd szkoleń

Cele szkolenia podstawowego
 • Uzyskanie wyczerpującej wiedzy o użytej w urządzeniu technologii, jej możliwościach i ograniczeniach.
 • Zrozumienie wpływu czynników środowiskowych oddziałujących na urządzenie na poprawność jego pracy.
 • Nauka obsługi i czyszczenia urządzenia w efektywny i bezpieczny sposób.
Cele szkolenia dla operatora

Szkolenie dla operatora rozszerza wiedzę ze szkolenia podstawowego o następujące elementy:

 • Uruchamianie urządzenia.
 • Dopasowanie ustawień urządzenia do pracy z konkretnym produktem.
 • Wykonywanie badań funkcyjnych i ich weryfikacja.
Cele szkolenia dla konserwatora

Poza wiedzą zdobytą na szkoleniu dla operatora uczestnicy nauczą się również planować i wykonywać regularne prace konserwacyjne w ramach konserwacji zapobiegawczej. Zaletami szkolenia są:

 • Zmaksymalizowana wydajność produkcyjna.
 • Redukcja czasów przestoju.
 • Redukcja ilości zdiagnozowanych uszkodzeń.

Seminaria i prezentacje internetowe

Akademia firmy Minebea Intec stale rozszerza swoją ofertę seminariów i prezentacji internetowych, dzieląc się dobrymi praktykami i wiedzą oraz wskazówkami na temat rozwoju różnych technologii w zakresie ważenia i kontroli.

Video Tutorials

Nasz kanał YouTube oferuje szeroki wybór przydatnych filmów. Dostępna tematyka obejmuje przykładowo:

  Minebea Intec kanał na YouTube