Jakość produktów

W produkcji słodyczy, jakość i bezpieczeństwo wyrobów to priorytet produkcji. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami jak uniknąć odchyleń jakościowych i kontaminacji

Jakość i bezpieczeństwo produktów utrzymują wizerunek marki

Konsumenci oczekują stałej, wysokiej jakości. Jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo produktów, urządzenia Minebea Intec wspierają w dwóch głównych aspektach:

Zapewnienie niezmiennej tekstury koloru, aromatu, ilości
Precyzyjne pomiary, np. przypraw, przyczyniają się do dokładnego dozowania dodatków. Tu pomocne są precyzyjne wagi przemysłowe np. serii Combics i oprogramowanie - ProRecipe® XT

Eliminacja zanieczyszczeń
Zarówno w przypadku surowców lub zapakowanych produktów, systemy kontroli rentgenowskiej i detektory metali niezawodnie identyfikują ciała obce, co pozwala na zmniejszenie odrzutów.