Przemieszczanie i sortowanie towarów

Nowoczesne operacje logistyczne zwykle obejmują skomplikowane procesy zarządzania towarami mające na celu optymalizację użycia pojazdów do dostaw. Wymaga to identyfikacji i sortowania produktów, oraz przemieszczenia towarów o różnym pochodzeniu, tak by znajdowały się one razem.

Wagi podłogowe Minebea Intec i rozwiązania do dynamicznego ważenia kontrolnego mogą być używane do kontrolowania tych procesów, optymalizując także tę część operacji.

Nasze produkty i rozwiązania znacząco wspomagają następujące zastosowania: