Branża logistyczna

Branża logistyczna, w której kontrola i weryfikacja są niezwykle ważne, ma bardzo duże zapotrzebowania w zakresie sprzętu do ważenia i inspekcji typu dostarczanego przez Minebea Intec. W zarządzaniu przepływem produktów takich jak żywność, materiały i płyny między punktem pochodzenia, a punktem sprzedaży lub użycia, często koniecznym jest zmierzenie i potwierdzenie ilości. Jest to zadanie, które można łatwo i skutecznie wykonać za pomocą odpowiednich narzędzi do ważenia i liczenia.

Wysoko precyzyjne wagi podłogowe i paletowe od Minebea Intec są popularnie stosowane do takich zastosowań, podobnie jak nasze wagi stołowe, samochodowe i specjalistyczny sprzęt do dynamicznego ważenia kontrolnego. Solidna technologia jest łatwa do kalibracji i czyszczenia i została zaprojektowana do połączenia z komputerami, skanerami i tym podobnymi urządzeniami, co ułatwia optymalny transfer i zarządzanie danymi.

Solidny partner w dziedzinie sprzętu do kontroli i weryfikacji w branży logistycznej.

Minebea Intec posiada wiele lat doświadczeń w projektowaniu oraz wytwarzaniu innowacyjnych urządzeń do ważenia i inspekcji materiałów. Wiele z tego doświadczenia, to doświadczenie w zastosowaniach logistycznych, gdzie liczą się rzetelne informacje na temat ilości.

Jako niezawodny partner firm logistycznych z całego świata Minebea Intec przeznacza poważne nakłady na procesy testowania oraz certyfikacji produktów w kwestii zgodności z różnymi normami oraz przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi, takimi jak

  • dla zastosowań w miejscach zagrożonych wybuchem: ATEX/FM/CSA/IECEx/EAC
  • dla kalibracji: OIML/NTEP
  • dla ochrony przed wnikaniem (IP): do IP69k

Dlatego też jesteśmy przygotowani na spełnienie szeregu zmiennych potrzeb firm logistycznych niezależnie od sektora, który one obsługują. Oczywiście dostarczamy powiązaną dokumentację jakościową, która może być wymagana dla takich zastosowań.