Ważenie końcowe przed dostawą

Po przetworzeniu produktów na produkty gotowe lub półprodukty lub po przeznaczeniu ich do składowania jako surowce, są one gotowe do dostarczenia do klientów. W takim wypadku rzetelna kontrola oraz dokumentacja obiegu produktu nabiera znaczenia ze względów komercyjnych oraz unikania ryzyka.

Szeroki wachlarz wag od Minebea Intec obejmuje każde takie zastosowanie w sposób wydajny i rzetelny. W niektórych przypadkach najbardziej efektywną metodą jest zważenie całej ciężarówki. Zrobią to wagi samochodowe. Przed i po załadowaniu pojazdu, szczegółowe dane na temat wszystkich towarów mogą zostać zintegrowane z firmowym systemem kontroli jakości.

Nasze produkty i rozwiązania znacząco wspomagają następujące zastosowania:

Nasze produkty i rozwiązania w obszarze wydawania towarów