Końcowe inspekcja przed dostawą

Produkty chemiczne po zapakowaniu mogą być magazynowane do momentu przygotowania do wysyłki do klienta. W takim wypadku rzetelna kontrola oraz dokumentacja obiegu produktu nabiera znaczenia ze względów komercyjnych oraz unikania ryzyka. Należy potwierdzić kompletność zamówienia, ale również unikać nadwyżek – kontrole takie stają się szczególnie ważne w przypadku kolejnego pakowywania.

Na tym etapie procesu produkcyjnego można stosować różnorakie rozwiązania do pomiaru i kontroli Minebea Intec jako uzupełnienie ważenia kontrolnego. Szczególnie ma to znaczenie, w przypadku, jeśli wiele typów produktów lub rozmiarów opakowań łączonych jest w ramach jednej dostawy, jak również przy końcowej detekcji ciał obcych czy ważeniu samochodu dostawczego.

Nasze produkty i rozwiązania znacząco wspomagają następujące procesy: