Ważenie końcowe przed dostawą

Po przetworzeniu i spakowaniu produktów lub po przeznaczeniu ich do składowania jako surowce, są one gotowe do dostarczenia do klientów. W takim wypadku rzetelna kontrola oraz dokumentacja obiegu produktu nabiera znaczenia ze względów komercyjnych oraz unikania ryzyka.

Szeroki wachlarz wag przemysłowych, ogniw obciążnikowych i dynamicznych wag kontrolnych od Minebea Intec obejmuje każde takie zastosowanie w sposób wydajny i rzetelny. W wielu przypadkach, w szczególności z materiałami luzem, takimi jak materiały budowlane, najefektywniejszym rozwiązaniem jest zważenie całej ciężarówki przez i po załadunku.

Nasze produkty i rozwiązania znacząco wspomagają następujące zastosowania: