W przypadku urządzeń, które mają być bezpiecznie użytkowane w środowisku zagrożonym wybuchem, ich poziomy bezpieczeństwa muszą być zgodne z lokalnymi wymogami. Jako niezawodny partner dla przemysłu, Minebea Intec posiada międzynarodowe atesty, takie jak IECEx, ATEX, NEC, CEC i NEPSI, jak również szeroką gamę wag przemysłowych do stołów i podłóg do zastosowań w środowisku zagrożonym wybuchem. Wszystkie wagi mogą być stosowane w strefach EX 1 i 21.