Kultura spółki

Silna kultura naszej spółki wraz z jakością i postawą naszych pracowników stanowią podstawę naszego sukcesu. Wszyscy jesteśmy dumni z bycia częścią Minebea Group, pasjonujemy się naszą pracą, lubimy ją i pracujemy razem jako profesjonalny zespół myślący globalnie. Płaskie struktury organizacyjne pozwalają nam działać elastycznie i wydajnie.

Zarząd zarządzający Minebea Intec daje dobry przykład, jest zmotywowany, wykazuje entuzjazm, wierzy w zespół i wspiera go zgodnie z jego umiejętnościami i potrzebami.

Dbamy o rozwój naszych pracowników, stawiając przed nimi wyzwania, zachęcając ich do samodzielnego myślenia i działania i dając im możliwości szkolenia zawodowego i osobistego. Jednocześnie oferujemy naszym pracownikom różne aktywności promujące odpowiednią równowagę między życiem osobistym a pracą.